Delivery

or

Pickup

Categories

Fu Fu Cafe

Chinese

25-40 min
9889 Bellaire Blvd (NaN mi)
More Info

Open Hours

Order Delivery until 11:30 PM
Monday
10:00 AM-12:00 AM
Tuesday
10:00 AM-12:00 AM
Wednesday
10:00 AM-12:00 AM
Thursday
10:00 AM-12:00 AM
Friday
11:00 AM-12:00 AM
Saturday
10:00 AM-12:00 AM
Sunday
8:00 AM-9:00 PM

Soup

18. Seafood with Golden Mushroom Soup

Súp kim cổ đó biện.
$10.99
0

19. Fish Maw & Crab Meat Soup

Súp thit cua bong bông cá.
$11.99
0

20. Seafood Tofu Soup

Sụp đổ biến đậu hũ.
$10.99
0

21. Chicken with Corn Soup

Súp bắp thit gà.
$9.50
0

22. Watercress with Pork Soup

Chanh xà lách xon thịt heo.
$9.50
0

23. Salted Egg & Pork with Green Mustard Soup

Canh cải xanh thịt heo hột vịt muối.
$9.50
0

26. Preserved Vegetable with Spare Ribs Soup

Canh cải chua sườn non.
$9.99
0

27. Hot & Sour Soup

Súp chua cay.
$9.99
0

Congee, Noodle & Rice

95. Tossed Fried Flat Rice Noodle with Beef

Hủ tiếu thịt bò áp chảo.
$8.99
0

96. Chinese Broccoli & Beef Fried Rice Noodle

Hủ tiếu bò xào cải làn.
$10.81
0

97. Sate Beef with Flat Rice Noodle

Hủ tiếu xào bò satế.
$9.99
0

98. Chinese Broccoli & Beef with Crispy Flat Rice Noodle

Hủ tiếu chiên dòn bò xào cải làn .
$9.99
0

99. Combination Lo Mein

Mì xào mềm thập cẩm.
$10.99
0

100. Combination Pan Fried Noodle - Crispy

Mì xào dòn thập cẩm.
$9.99
0

101. Seafood Pan Fried Noodle - Crispy

Mì xào dòn do biến.
$9.99
0

102. Shredded Pork Pan Fried Noodle - Crispy

Mì xào dòn thịt heo.
$9.50
0

103. French Style Diced Beef Fried Rice

Cơm chiên bơ lùn lạc.
$10.99
0

104. Yang Chow Style Fried Rice

Cơm chiên dương châu.
$8.99
0

105. BBQ Pork Fried Rice

Cơm chiên xá x íu.
$8.50
0

106. Chinese Sausage Fried Rice

Cơm chiên lạp xưởng.
$9.99
0

107. Chicken Fried Rice

Cơm chiên gà.
$8.99
0

108. Vegetables Fried Rice

Cơm chiên rau thập cẩm.
$8.50
0

109. Shrimp Fried Rice

Cơm chiên tôm.
$10.99
0

110. Chicken with Salty Fish Fried Rice

Cơm chiên gà cá mặn.
$11.90
0

111. Shrimp with Salty Fish Fried Rice

Cơm chiên tôm cá mặn.
$12.98
0

112. Pork & Preserved Egg Congee

Cháo hột vịt bắc thảo.
$5.99
0

113. Shrimp & Pork Kidney Congee

Cháo tôm cải héo.
$6.50
0

114. Seafood Congee

Cháo đó biến đặc biệt.
$6.99
0

115. Fish Fillet Congee

Chào cả.
$6.50
0

Vegetarian

82. Chinese Broccoli with Oyster Sauce

Cái lăn xào dầu hào.
$8.50
0

83. Yu Chay with Garlic Sauce

Cải ngọt xào tỏi.
$8.50
0

84. Hollow Stem Vegetable with Bean Sauce

Hot and spicy.
$9.99
0

85. Snow Pea Leaves with Garlic Sauce

Đốt dầu hoà lấn tới.
$11.99
0

86. Buddha Delight

Là hắn chạy.
$8.99
0

87. Green Bean with Minced Pork

Đậu đuậ xào thịt heo.
$8.50
0

88. Napa with Black Fungus

Nấm mèo xào cài bắp thảo.
$8.50
0

89. Crispy Tofu & Shrimp With Special Sauce

Đậu hũ nhân tôm chiên dòn.
$10.99
0

90. France Style Tofu

Đậu hũ chiên bơ hành. Hot and spicy.
$8.50
0

91. Salt Toasted Tofu

Đậu hũ rang muối. Hot and spicy.
$8.50
0

92. Eggplant with Garlic Sauce

Cà Tím Xào Tỏi. Hot and spicy.
$8.50
0

Chicken

71. Sizzling Chicken with Black Bean Sauce

Gã địa sát tàu xì.
$10.99
0

72. Jing Yuan Special Chicken - Half

Gà quý phi.
$11.99
0

73. Chicken with Ginger Scallions - Half

Gà hấp gừng hành.
$12.99
0

74. General Tso's Chicken

Gã tướng quân. Hot and spicy.
$9.50
0

75. Orange Chicken

Gà sốt cam.
$9.50
0

77. Kung Pao Chicken

Gà kung pao. Hot and spicy.
$9.50
0

78. Hot Spicy Chicken

Gà xào tôi cay. Hot and spicy.
$9.99
0

79. Chicken with Green Vegetables

Gà xào cải thập cẩm.
$9.50
0

80. Walnut Chicken

Gà xào mặt đạo.
$10.99
0

81. Preserved Fish Chicken with Tofu Clay Pot

Đậu hũ gà cá mặn tay cầm.
$10.99
0

Beef

61. Sizzling Beef with Black Pepper

Bộ đĩa sắt tiêu đến.
$13.99
0

62. Ginger Scallions Beef

Bò xào hành tỏi.
$9.99
0

63. Boiled Beef with Spicy Sauce

Bò xào ot cay. Hot and spicy.
$10.99
0

64. Orange Peeled Beef

Bo trần bì. Hot and spicy.
$11.99
0

65. Diced Beef with Scallions

Bò lúc lắc hành tỏi.
$12.99
0

66. Ginger Scallions Beef Tendons

Cạn bò xào hành tỏi. Hot and spicy.
$9.99
0

67. Hong Siu Beef Tendons

Gân bò xào nấm đông cô rau cải.
$9.99
0

68. Tender Beef with Special Spicy Sauce

Bộ đặc biệt xào cay. Hot and spicy.
$14.99
0

69. Bitter Melon with Beef

Bò xào khổ qua.
$9.99
0

70. Beef with Chinese Broccoli

Bò xào cải làn.
$10.99
0

Lamb

93. Lamb with Special Spicy Sauce

Để đặc biệt xào cay. Hot and spicy.
$15.99
0

94. Scallions Lamb

Thịt dê xào hành tỏi. Hot and spicy.
$15.99
0

Pork

48. Salt Toasted Spare Ribs

Sườn rang muối. Hot and spicy.
$9.99
0

49. Peking Style Spare Ribs

Sườn kinh đô.
$9.99
0

51. Shredded Pork with Dry Bean Curd

Đậu hũ xào thịt heo.
$8.50
0

52. Deep Fried Pork Intestines

Ruột heo chiên dòn.
$9.99
0

53. Pork Intestines & Pork Blood Cake

Ruột heo huet heo tay cầm. Hot and spicy.
$10.99
0

54. Shredded Pork with Mustard Green & Lima Beans

Cải bẹ xanh xào thịt heo.
$8.50
0

55. Pork with Sour Napa Clay Pot

Cải chua thịt heo tay cầm.
$10.99
0

56. Meat Ball with Vegetable Clay Pot

Thịt viên đặc biết tay cầm.
$10.99
0

57. Pork Kidney with Special Spicy Sauce

Cật heo đặc biệt. Hot and spicy.
$9.99
0

58. Ginger & Scallion with Pork Kidney

Cật heo xào gừng hành.
$8.99
0

59. Ma Po Tofu

Đậu hũ xào thịt băm. Hot and spicy.
$8.50
0

60. Hong Siu Tofu with Bbq Pork

Đậu hũ xá xíu.
$8.99
0

Pork Chop Salt Toasted

$9.99
0

Specialties

A01. Spicy Beef Noodle Soup

$7.99
0

A02. Beef Noodle Soup

$6.99
0

A03. Tomato with Fried Egg Noodle Soup

$5.50
0

A04. Eggplant Noodle

$5.50
0

A05. Pork Mustard Green Noodle Soup

$6.50
0

A06. Seafood Noodle Soup

$7.99
0

A07. Double Mushroom Noodle soup

$6.50
0

A08. Zha Jiang Noodle

$5.50
0

A09. Beijing Style Fried Noodle

$5.50
0

A10. Seafood Stir Fried Noodle

$8.99
0

A11. Fried Chicken Noodle Soup & Rice

$6.50
0

A12. Fried Pork Ribs Noodle Soup & Rice

$6.50
0

A13. Stir Fried Noodle

Served with chicken or pork, beef.
$8.50
0

A14. Stir Fried Noodle with Mix Vegetable

$8.50
0

A15. Pork Fried Noodle with Bell Pepper

$8.50
0

A16. Spicy Szechuan Noodle

Hot and spicy.
$6.50
0

A17. Wonton Soup

$4.99
0

A18. Pork Chive Dumpling

$5.99
0

A19. Pork with Preserve Cabbage Dumpling

$5.99
0

A20. Pork with Celery Dumpling

$5.99
0

A21. Pork with Napa Dumpling

$5.99
0

A22. Jing Yuan Pork Bun - 8 Pcs

$6.99
0

A23. Steam Pork Bun - 4 Pcs

$4.50
0

A24. Pan Fried Pork Bun - 6 Pcs

$5.99
0

A25. Steam Mushroom Dumpling - 8 Pcs

$5.50
0

A26. Pan Fried Pork Dumpling - 8 Pcs

$6.99
0

A27. Jing Yuan Pork Pan Cake - 2 Pcs

$4.99
0

A28. Sautéed Shredded Pan Cake with Pork

$6.50
0

A29. Pork with Sesame Pan Cake - 2 Pcs

$4.50
0

A30. Beef with Sesame Pan Cake

$4.99
0

A31. Chive Pan Cake

$4.99
0

A32. Baked Pork Pan Cake

$4.50
0

A33. Green Onion Pan Cake

$3.25
0

A34. Garlic Sesame Sauce Flat Clear Noodle

$6.99
0

A35. Pork with Flat Clear Noodle

$6.50
0

A36. Spicy Szechuan Flat Clear Noodle

$6.50
0

A37. Chicken Garlic Flat Clear Noodle

$6.50
0

A38. Soy Bean

$1.99
0

A39. Fried Bread Stick

$0.99
0

Seafood

28. Sizzling Seafood With Black Bean Sauce

Đồ Biên Địa Sát.
$13.99
0

29. Stir Fried Mix Seafood

Đồ Biển Xào Thập Cẩm
$13.99
0

30. Sauteed Clams With Basil

Nghêu Xào Lá Quế. Hot and spicy.
$11.99
0

31. Clams With Black Bean Sauce

Nghêu Xào Tàu Xì.
$11.99
0

32. Steam Clams

Nghêu Luộc Nước Mắm.
$11.99
0

33. Walnut Shrimp With Creamy Sauce

Tôm Chiên Mặt Đạo.
$14.99
0

35. Salt Toasted Shrimp

Tôm Rang Muối.
$12.99
0

37. Crispy Tilapia Vietnam Style

Cá Rô Phi Chiên Dòn.
$11.99
0

38. Hunan Style Crispy Tilapia

Cá Rô Phi Chiên Dòn or Kiểu Hồ Nam. Hot and spicy.
$11.99
0

39. Sweet & Sour Weever

Cá Chiên Dòn Chua Ngọt.
$22.99
0

40. Steamed Weever with Black Bean Sauce

Cá Hấp Tàu Xi.
$22.99
0

41. Steamed Sole Fish

Cả Sole Hấp Gừng Hành.
$13.99
0

42. Cat Fish Clay Pot

Cá Kho Tộ. Hot and spicy.
$11.99
0

43. Fish Head & Tofu Clay Pot

Đau Cả Tay Cầm.
$10.99
0

34. Salt Toasted Squid

Mực Rang Muối. Hot and spicy.
$10.99
0

Beverages

B01. Hot Tea

Tra Cục Bưu. Each person.
$0.85
0

B02. Bottle Water

Nước Suối Chai.
$1.20
0

B03. Ice Tea

Trà Đá.
$1.20
0

B04. Coke, Sprite, Dr Pepper & Diet Coke

Nước Ngọt.
$1.50
0

B05. Ice Cold Coffee With Milk

Cà Phê Sữa Đá.
$2.50
0

B06. Ice Cold Lemonade

Đá Chanh.
$2.50
0

Hot Soy Bean

Sữa Đậu Nành Nóng Lạnh.
$1.99
0

Cold Soy Bean

Sữa Đậu Nành Nóng Lạnh.
$1.99
0

B08. Green Soy Bean

Sau Đậu Nành Xanh.
$1.99
0

B09. Ice Cold Fresh Coconut

Nước Dừa Tươi.
$2.99
0

B10. Thai Tea

Trà Thái.
$2.50
0

Sides

Rice Cake

$6.48
0

Order anything

Tell us what you want and we will send a Postmate to get it for you.
Add an item
Describe what you're looking for. Learn more

Other Options Nearby

All Chinese Delivery In Houston

Explore Nearby Areas

Postmates

©2019 Postmates IncTermsPrivacy