Postmates
Log in

Delivery

or

Pickup

Categories

Oh! Taisho

Japanese

25-40 min
9 Saint Marks Pl (NaN mi)
More Info

Open Hours

Monday
4:00 PM-12:00 AM
Tuesday
4:00 PM-12:00 AM
Wednesday
4:00 PM-12:00 AM
Thursday
4:00 PM-12:00 AM
Friday
4:00 PM-2:00 AM
Saturday
4:00 PM-2:00 AM
Sunday
4:00 PM-12:00 AM

Appetizers

Piri-Kara Nankotsu

$3.75
0

Hiya Yakko

$3.50
0

Kimchee

$3.25
0

Edamame

$3.00
0

Tako Yaki

$5.25
0

Harumaki Cheese

$3.75
0

Gyoza

$3.75
0

Geso Shigure

$4.50
0

Mozukusu

$3.75
0

Aspara Mentai

$4.50
0

Shirasu Oroshi

$2.95
0

Kurobuta Sausage

$5.50
0

Potato Salad

$3.00
0

Ei Hire

$4.50
0

Soup

Miso Shiru

$1.50
0

Tofu Jiru

$2.75
0

Kai Jiru

$4.50
0

Salad

Kaisou Salad

$5.25
0

Yasai Itame

$4.50
0

Small Green Salad

$1.75
0

Moro Q

$3.75
0

Jyako Salad

$5.50
0

Tofu Kurage Salad

$6.50
0

Noodle

Takana Tonkotsu Ramen

$7.50
0

Tonkotsu Ramen

$6.75
0

Harusame Itame

$6.50
0

Chasyu Tonkotsu Ramen

$8.50
0

Kimchee Yakiudon

$7.50
0

Yakisoba

$6.50
0

Mentai Tonkotsu Ramen

$8.50
0

Rice Ball

Ume Onigiri

$2.00
0

Okaka Onigiri

$2.00
0

Sake Onigiri

$2.25
0

Mental Onigiri

$2.50
0

Entree

Cheese Roll Katsu Tei

$9.50
0

Tonkatsu Tei

$8.50
0

Chicken Teriyaki Tei

$6.95
0

Yakitori Tei

$8.50
0

Kara Age Tei

$8.50
0

Hokke Tei

$9.50
0

Yasai Itame Tei

$6.95
0

Pork Ginger Tei

$8.50
0

Yakitori

B

$13.50
0

C

$13.50
0

Ume Sasami

$2.50
0

Sasami Mentai

$2.50
0

Motsu

$1.25
0

Yotsumi

$1.50
0

Bara

$1.50
0

Tsukune

$1.75
0

Beef

$1.75
0

Kawa

$1.25
0

Kimo

$1.50
0

Sunazuri

$1.50
0

Teba

$1.75
0

Gyutan

$2.50
0

Shishamo

$1.75
0

Ebi

$1.50
0

Shitake

$2.00
0

Peaman

$1.25
0

Negi

$1.25
0

Shishito

$1.25
0

Ninniku

$1.25
0

Aspara Bacon

$2.75
0

Hotate Bacon

$2.75
0

Taisho Special

Okonomiyaki

$6.75
0

Chikuwa Cheese

$4.75
0

Soft Shell Crab

$8.50
0

Unatama Don

$8.75
0

Taishodon

$6.95
0

Butabara Kurozu Itame

$5.75
0

Deep Fried

Mentai Potato

$4.50
0

Geso Isobe

$4.75
0

Tatsuta Age

$4.50
0

Harumaki Cheese

$3.75
0

Agedashi Tofu

$4.50
0

Cheese Roll Katsu

$5.75
0

Chikuwa Cheese

$4.75
0

Grilled

Yaki Nasu

$4.50
0

Tonsoku

$5.00
0

Pork Spare Ribs

$7.50
0

Hokke

$6.50
0

Ika Yaki

$6.50
0

BBQ Tori Teriyaki

$4.50
0

Yaki Onigiri

$1.75
0

Yaki Ume Onigiri

$2.50
0

Yaki Okaka Onigiri

$2.50
0

Yaki Sake Onigiri

$2.75
0

Yaki Mental Onigiri

$3.00
0

Sauteed

Nasubara

$5.75
0

Buta Kimchee

$4.95
0

Geso Kimchee

$4.95
0

Asari Butter

$8.50
0

Buta Mayo

$5.25
0

Geso Anchovy

$6.25
0

Hodge Podge

Kimchee Nabe

$6.75
0

Tomuyankun Nabe

$6.75
0

Motsu Nabe

$6.00
0

Unagi Tofu

$6.50
0

Rice In Borth

Sake Chazuke

$5.75
0

Ume Chazuke

$5.25
0

Mentai Chazuke

$6.50
0

Order anything

Tell us what you want and we will send a Postmate to get it for you.
Add an item
Describe what you're looking for. Learn more

Other Options Nearby

All Japanese Delivery In New York

Explore Nearby Areas

Postmates

Postmates

©2019 Postmates IncTermsPrivacy