Delivery

or

Pickup

Categories
$3.99 Delivery
Asian

Pho Bac Hoa Viet

53 added to favorites

20-35 min
3110 Bradshaw Rd (NaN mi)
More Info

Open Hours

Monday
10:00 AM-9:00 PM
Tuesday
10:00 AM-11:00 PM
Wednesday
10:00 AM-11:00 PM
Thursday
10:00 AM-11:00 PM
Friday
10:00 AM-12:00 AM
Saturday
10:00 AM-12:00 AM
Sunday
10:00 AM-11:00 PM

Stir Fried Dishes

X20 Beef Stew - Bò Kho

Bo kho.
$11.00
0

X35 Chicken, Beef & Shrimp - Gà hoặc Bò hoặc Tôm Xào Rau Cải

Served with choice of bok choy, green beans, & broccolli.
$10.70
0

X24 Crystal Walnut Shrimp - Tôm Pha Lê

$16.50
0

X31 Curry Chicken & Beef- Gà hoặc Bò xào Cà Ri

$10.70
0

X18 Filet Mignon Fried Steak Cube - Bò Lúc Lắc

$17.30
0

X34 Garlic Chicken & Garlic Shrimp - Gà hoặc Tôm Sốt Tỏi

$12.10
0

X38 General Tong's Chicken & Shrimp - Gà hoặc Tôm Sốt Chua Cay

$12.10
0

X32 Kung Pao Chicken - Gà Kung Pao

Gà kung pao.
$12.10
0

X26 Lemongrass Shrimp, Chicken & Beef - Tóm, Gà hoặc Bò Xào Xả Ớt

$10.70
0

X19 Mongolian Beef & Chicken - Bò Mông Cổ

$10.70
0

X33 Orange Chicken & Shrimp - Gà hoặc Tôm Sốt Cam

$11.00
0

X21 Peking Spareribs- Sườn Bắc Kinh

$12.90
0

X36 Pepper Salted Chicken Wings - Cánh Gà Rang Muối (8)

$12.90
0

X22 Pepper Salted Spareribs - Sườn Rang Muối

$12.10
0

X28 Roasted Duck & Roasted Chicken (1/4) - Vit quay hoac ga quay 1/4 con.

$12.90
0

X25 Shrimp with Scrambled Egg - Tôm Trứng Chiên

$10.70
0

X23 Spareribs, Chicken & Beef with Black Bean Sauce- Sườn, Gà, Bò Sốt Tương Đen

$11.30
0

X30 Szechuan Chicken & Beef - Gà hoặc Bò Tứ Xuyên

$11.00
0

X37 Sweet & Sour Chicken - Gà Chua Ngọt

$11.00
0

X29 Roasted Duck or Roasted Chicken (Whole) - Gà hoặc Vịt Quay ( 1 Con )

$33.80
0

X27 Pepper Salted Shrimp - Tôm Rang Muối

$17.30
0

Appetizers

A13 Cream Cheese Wonton with Crab - Hoành Thánh

$8.00
0

A1 Egg Rolls - Chả Giò

$8.00
0

A8 Fried Calamari - Mực Chiên

$11.80
0

A6 Fried Shrimp - Tôm Chiên

$9.60
0

A11 Fried Won Ton Chips - Da Hoành Thánh Chiên

$7.50
0

A4 Grilled Spring Rolls - Gỏi Cuốn Thịt Nướng, Heo hoặc Gà

Choice of Chicken or Pork
$8.50
0

A7 Lettuce Wrap - Thịt Heo hoặc Gà Cuộn Xà Lách

Chicken or Pork
$10.70
0

A9 Pepper Salted Calamari - Mực Rang Muối

$16.80
0

A10 Pepper Salted Chicken Wings - Cánh Gà Rang Muối

$11.80
0

A15 Popcorn Basil Chicken - Gà Chiên Quay

$9.60
0

A5 Pork Sausage Rolls - Nem Nướng Cuốn

$8.00
0

A16 Potstickers- Há Cảo Chiên

$10.70
0

A2 Spring Rolls - Gỏi Cuốn

Chicken, Shrimp, Pork or Tofu
$6.90
0

A14 Spicy Basil Mussels - Chem Chép Cay

$9.60
0

A12 Vietnamese Taco

Grilled Chicken or Grilled Pork
$10.70
0

A17 Combination Appetizers - Tôm Chiên, Chả Giò, Hoành Thánh Cream Cheese, Há Cảo

$13.50
0

Flexitarian Soups

F2 Vegetable Rice Noodle & Egg Noodle - Hủ Tíu hoặc Mì Rau Cải

Hu tieu hoac mi rau cai. No meat, but still uses meat stock.
$11.00
0

F1 Plain Noodle - Bánh Phở Không

$9.50
0

Soup

A20 Asparagus & Crab Meat Soup - Xúp Măng Cua

Xup mang cua.
$14.60
0

A18 Hot & Sour Soup - Xúp Chua Cay

Xup chua cay.
$10.00
0

A19 Seafood with Bean Cake Soup - Xúp Hải Sản

Sup hai san dau hu.
$10.70
0

A16 Won Ton Soup - Xúp Hoành Thánh

Xup hoanh thanh.
$10.00
0

A17 Wor Won Ton Soup - Xúp Hoành Thánh Thập Cẩm

Xup hoanh thanh thap cam.
$13.50
0

Pho Rice Noodle Soup

13 Beef Ball - Phở Bò Viên

Pho bo vien.
$9.70
0

15 Beef Stew - Phở Bò Kho

Phở bo kho.
$9.70
0

14 Chicken - Phở Gà

Pho ga.
$9.70
0

2 Lean Flank- Chín, Nạm, Gầu, Gân, Sách

Well-done flank, fat brisket, tendon & tripe .chin, nạm, gau, gan, sach.
$9.70
0

16 Pho Combination Special - Phở Đặc Biệt

Pho dac biet.
$10.80
0

1 Rare Steak & Fat Brisket - Tái, Nạm, Gầu, Gân, Sách

Tai, gau.
$9.70
0

10 Rare Steak & Tendon - Tái, Gân

Tai, gan.
$9.70
0

11 Rare Steak & Tripe - Tái, Sach

Tai, sach.
$9.70
0

9 Rare Steak & Well-Done Flank- Tái, Nạm

Tai, nam.
$9.70
0

12 Rare Steak - Tái

Tai.
$9.70
0

3 Rare Steak, Fat Brisket, Tendon & Tripe - Tái, Gầu, Gân, Sách

Tai, gau, gan, sach.
$9.70
0

6 Rare Steak, Well-done Flank & Tripe - Tái, Nạm, Sách

Tai, nam, sach.
$9.70
0

5 Rare Steak - Tái, Nạm, Gân

Well-done flank, fat brisket, tendon & tripe.
$9.70
0

4 Rare Steak, Well-done Flank, Tendon & Tripe - Tái, Nạm, Gân

Tai, nam, gan.
$9.70
0

7 Skirt Flank - Nạm Ve Diòn

Nam ve don.
$9.70
0

8 Rare Steak, Fat Brisket, - Tái, gầu

$9.70
0

Special Noodle Soup

26 BBQ Pork Rice Noodle & Egg Noodle Soup - Hủ Tíu hoặc Mì Xá Xíu

Hu tieu hoac mi xa xiu.
$10.20
0

27 Beef Stewed Rice Noodle & Egg Noodle Soup - Hủ Tíu hoặc Mì Bò Kho

Hu tieu hoac mì bo kho.
$10.70
0

25 Chicken Rice Noodle & Egg Noodle Soup - Hủ Tíu hoặc Mì Gà

Hu tieu hoac mi ga.
$10.20
0

29 Crab, Pork, Tofu & Tomato Noodle Soup- Bún Riêu

Bun rieu.
$11.00
0

21 Hoa Viet Special Noodle Soup - Hủ Tíu Mì Tôm Cua Đặc Biệt Hoa Việt

Hu tieu mi tom cua dac biet hoa viet.
$10.70
0

24 Roasted Duck Rice Noodle & Egg Noodle Soup - Hủ Tíu hoặc Mì Vịt Quay

Hu tieu hoac mi vit quay.
$12.70
0

22 Seafood Rice Noodle & Egg Noodle Soup - Hủ Tíu hoặc Mì Do Biến

Hu tieu hoac mi do bien.
$11.00
0

23 Shrimp Rice Noodle & Egg Noodle Soup - Hủ Tíu hoặc Mì Tôm

Hu tieu hoac mì tom.
$10.70
0

28 Wonton Rice Noodle & Egg Noodle - Hủ Tíu hoặc Mì Hoành Thánh

Hu tieu hoac mi hoanh thanh.
$10.70
0

30 Spicy Beef Noodle Soup - Bún Bò Huế

Bún Bò Huế
$11.00
0

Salad - Rau Xa La Ch

S7 Chinese Crispy Sesame Chicken Salad - Gỏi Gà Trung Hoa

Gỏi gà trung hoa.
$11.00
0

S9 Jelly Fish, Shrimp & Pork Salad - Gỏi Sứa Tôm Thịt

Goi sua tom thịt.
$12.10
0

S10 Spring Mixing Salad - Salad Trộn

Xa Lach Tran
$14.00
0

S8 Vietnamese Chicken Salad - Gỏi Gà Việt Nam

Goi ga viet nam
$10.80
0

S5 Steak Cube Salad - Salad Bò Lúc Lắc

Bò Lúc Lắc
$17.30
0

S6 Salad Mixed with Choice of Grilled Pork or Chicken - Salad với Heo hoặc Gà Nướng

Salad với Thịt Heo hoặc Gà Nướng
$15.10
0

Sandwiches

S11 Charbroiled Pork & Chicken Sandwich

Cucumber, mayo, pickled carrot & daikon, cilantro & jalapeno.
$9.50
0

S12 French Dip Sandwich

$10.70
0

Charbroiled Meat Over Vermicelli Noodles

51 Charbroiled Pork, Beef, Chicken & Charbroiled Shrimp- Bún Tôm Thịt Nướng, Heo hoặc Bò hoặc Gà

Served over vermicelli. Bun tom, thit nuong - heo, bo & ga.
$11.30
0

53 Charbroiled Pork, Beef, Chicken & Charbroiled Shrimp, Egg Rolls & Crispy Stuffed Bean Curd- Bun Tom, Cha Gio, Dau Hu Ky

Served over vermicelli. Bún tom, cha gio, dau hu ky, thit nuong - heo, bo & ga.
$12.70
0

50 Charbroiled Pork, Beef & Chicken - Bún Thịt Nướng, Heo hoặc Bò hoặc Gà

Served over vermicelli. Bun thit nuong - heo, bo & ga.
$10.70
0

52 Charbroiled Pork, Beef & Chicken, Charbroiled Shrimp & Egg Roll - Bun Tom, Cha Gio Thit Nuong, Heo hoac Bo hoac Ga

Served over vermicelli. Bún tom, cha gio, thit nuong - heo, bo & ga.
$12.10
0

54 Charbroiled Shrimp - Bún Tôm Nướng

Served over vermicelli. Bun tom nuong.
$11.60
0

48 Pork Meatballs & Crispy Stuffed Bean Curd - Bún Nem Nướng và Tàu Hủ Ky

Served over vermicelli. Bun nem nuong va dau hu ky.
$12.10
0

47 Pork Meatballs - Bún Nem Nướng

Served over vermicelli. Bun nem nuong.
$10.70
0

49 Pork Meatballs, Crispy Stuffed Bean Curd & Egg Roll- Bún Nem Nướng và Tàu Hủ Ky, Chả Giò

Served over vermicelli. Bún nem nuong dau hu ky va cha gio.
$11.60
0

Chow Fun & Chow Mein

X6 BBQ Chicken Chow Fun & Chow Mein - Bbq Hủ Tíu hoặc Mì Xào Bò

Bbq Hủ Tíu hoặc Mì Xào Bò
$11.60
0

X7 Beef Chow Fun & Chow Mein - Hủ Tíu hoặc Mì Xào Bò

Hủ Tíu hoặc Mì Xào Bò
$12.10
0

X5 Chicken Chow Fun & Chow Mein - Hủ Tíu hoặc Mì Xào Gà

$11.60
0

X10 Garlic Noodles - Mì xao toi.

$12.70
0

X8 Glass Noodles with Crab Meat - Miến Xào Cua

$14.00
0

X1 House Special Chow Fun & Chow Mein - Hủ Tíu Xào hoặc Mì Xào Đặc Biệt

$12.70
0

X2 House Special Pan Fried Rice Noodles & Chow Mein- Hủ Tíu hoặc Mì Áp Chảo Đặc Biệt

$14.00
0

X9 Pad Thai - Hủ Tíu Xào Thái

$12.70
0

X3 Seafood Chow Fun & Chow Mein - Hủ Tíu hoặc Mì Xào Đồ Biển

$13.20
0

X4Shrimp Chow Fun & Chow Mein - Hủ Tíu hoặc Mì Xào Tôm

$12.70
0

Charbroiled Meat Over Rice

57 Charbroiled Pork Chop & Shrimp - Cơm Tôm Sườn Nướng

Served over rice. Cơm tom suon nuong.
$14.00
0

55 Charbroiled Pork Chop - Cơm Sườn Nướng

Served over rice. Cơm suan nuong.
$14.60
0

56 Shredded Pork Skin & Steamed Egg Pork Patty - Cơm Bì Chả Sườn Nướng

Charbroiled pork chop, served over rice. Cơm bì, cha, suan nuong.
$14.00
0

58 Shredded Pork Skin, Steamed Egg Pork Patty, Shrimp & Crispy Stuffed Bean Curd- Cơm Bì Chả Tôm Tàu Hũ Ky, Sườn Nướng

Charbroiled pork chop, served over rice. Cơm bì, cha, tom, tau hu ky, suon nuong.
$14.60
0

60 Shredded Pork Skin & Steamed Egg Pork Patty - Cơm Bì Chả, Thịt Nướng

Charbroiled pork, beef & chicken, served over rice Cơm bi, cha, thit nuong - heo, bo & ga.
$13.20
0

61 Shredded Pork Skin, Steamed Egg Pork Patty & Shrimp - Cơm Bì Chả Tôm Thịt Nướng, Heo hoặc Bò, hoặc Gà

Charbroiled pork, beef & chicken, served over rice. Cơm bì, cha, tom, thit nuong - heo, bo & ga.
$14.00
0

63 Charbroiled Salmon - Cơm Cá Hồi Nướng

Served over rice. Ca salmon nuong.
$14.60
0

59 Charbroiled Pork, Beef & Chicken - Cơm Thịt Nướng , Heo hoặc Bò hoặc Gà

Served over rice. Cơm thit nuong - heo, bo & ga.
$12.40
0

64 Charbroiled Pork, Beef or Chicken over Garlic Noodle - Mì Tỏi Thịt Nướng Heo,Bò hoặc Gà

$16.20
0

62 Charboiled Pork, Beef, Chicken, Shredded Pork Skin, Steam Egg Pork Patty, Shrimp & Crispy Stuff Bean Curd ans Sunny side up Egg over Rice- Cơm Bì, Chả, Tôm ,Tàu Hủ Ky, Thịt Nướng Heo, Bò hoặc Gà Trứng ốp la

Cơm Bì, Chả, Tôm ,Tàu Hủ Ky, Thịt Nướng Heo, Bò hoặc Gà Trứng ốp la
$16.80
0

Fried Rice

X17 Crab Fried Rice - Cơm Chiên Cua

Cơm chien cua.
$13.80
0

X12 Shrimp Fried Rice - Cơm Chiên Tôm

Cơm chien tom.
$12.70
0

X11 Yang Chow Fried Rice - Cơm Chiên Dương Châu

Cơm chien duong chau.
$12.10
0

X15 BBQ Pork Fried Rice - Cơm Chiên Xá Xíu

Cơm chiên xá xíu.
$11.00
0

X16 Beef Fried Rice - Cơm Chiên Bò

Cơm chiên bò
$11.00
0

X14 Chicken Fried Rice with Fish Flakes - Cơm Chiên Cá Mặn

$12.10
0

X13 Chicken Fried Rice - Cơm chiên gà.

Cơm chiên gà.
$11.00
0

Self Wrap Rolls - Banh Trang Tu Cuon

S3 Charbroiled Pork Meatball & Shrimp - Bánh Hỏi Nem Nướng Tầm Quét

Paste cake over fine vermicelli. Banh hoi nem nưang tam quet.
$14.00
0

S2 Charbroiled Pork Meatball - Bánh Hỏi Nem Nướng

Served over fine vermicelli. Banh hoi nem nưong.
$12.90
0

S1 Vietnamese Crepe with Shrimp & Pork - Bánh Xèo Tôm Thịt

Banh xeo tom thịt.
$12.10
0

S4 Shrimp & Choice of Pork Beef or Chicken over Fine Vermicelli Bánh Hỏi Tôm, Thịt Nướng ( Thịt Heo hoặc Bò hoặc Gà )

Bánh Hỏi Tôm, Thịt Nướng ( Thịt Heo hoặc Bò hoặc Gà )
$14.00
0

The Flexitarian Wok

V18 Garlic Noodles - Mì Xào Tỏi

Mì xao toi. Flexitarian dishes do not contain any meat but sauces may contain non-vegan products.
$11.00
0

V11 Lemongrass Tofu- Đậu Hũ Xào Sả Ớt

Dau hu xao sa ot. Flexitarian dishes do not contain any meat but sauces may contain no-vegan products.
$12.40
0

V12 Mixed Vegetable Chow Mein & Chow Fun - Hủ Tiếu hoặc Mì Xào Rau Thập Cẩm

Hu tieu hoac mi xao rau cai thap cam.
$12.10
0

V17 Mixed Vegetable Stir-Fry - Rau Thập Cẩm Xào

Rau thap cam xào. Flexitarian dishes do not contain any meat but sauces may contain non-vegan products.
$13.20
0

V10 Mock Chicken General Tongs- Gà Chua Cay Chay

Ga chua cay chay. Flexitarian dishes do not contain any meat but sauces may contain no-vegan products.
$12.10
0

V9 Mock Chicken Kung Pao - Gà Kung Pao Chay

Ga kung pao chay.
$10.70
0

V8 Mock Mongolian Beef- Bò Mông Cổ Chay

Bo mong co chay. Flexitarian dishes do not contain any meat but sauces may contain no-vegan products.
$12.10
0

V15 Pepper Salted Tofu & Green Beans - Đậu Hũ hoặc Đậu Xanh Rang Muối

Dau hu hoac dau xanh rang muoi. Flexitarian dishes do not contain any meat but sauces may contain non-vegan products.
$12.40
0

V16 Sautéed Bok Choy with Garlic - Rau Cải Trắng Sốt Tỏi

Rau cai trang sot toi. Flexitarian dishes do not contain any meat but sauces may contain non-vegan products.
$11.80
0

V14 Sweet & Sour Mock Chicken - Gà Chua Ngọt Chay

Ga chua ngot chay.
$12.10
0

V13 Tofu Fried Rice - No egg - Cơm Chiên Đậu Hũ Không Trứng

Cơm chien đau hu khong trung. Flexitarian dishes do not contain any meat but sauces may contain no-vegan products.
$10.70
0

Dinner

Beverages

Avocado Shake - Sinh Tố Bơ

Sinh to bo.
$5.00
0

Bottled Water

$3.60
0

Apple Juice - Nước Táo

$3.60
0

Coconut Shake - Sinh Tố Dưa

Sinh to dua.
$5.00
0

Durian Shake - Sinh Tố Sầu Riêng

Sinh to sau rieng.
$5.00
0

Fresh Squeezed Lemonade - Đá Chanh

Đá Chanh
$3.60
0

Fresh Squeezed Orange Juice - Cam Vắt

Cam vat.
$3.60
0

Fresh Squeezed Soda Lemonade - Soda Chanh.

Soda Chanh.
$3.90
0

Green Tea - Trà xanh

$4.20
0

Hoa Viet Special Sweet Drink - Chè Thập Cẩm hoa viet.

Chè Thập Cẩm hoa viet.
$5.00
0

Honey Dew

$4.20
0

Hot Tea

Trà Nóng
$1.50
0

Hot & Cold Thai Tea

Trà thai.
$4.70
0

Hot & Iced French Black Coffee

Cà Phê Đen Nóng hoặc Đá
$4.10
0

Hot & Iced French Coffee with Condensed Milk

Cà Phê Sữa Nóng hoặc Đá
$4.10
0

Ice Mocha

Cà Phê Mocha.
$4.70
0

Iced Lemon Tea

Trà Đá Chanh
$4.20
0

Jackfruit Shake - Sinh Tố Mít

Sinh Tố Mít
$4.70
0

Jasmine Iced Tea

Trà đá
$2.50
0

Mango Shake - Sinh Tố Xoài

Sinh Tố Xoài
$4.70
0

Milk Tea

$4.20
0

Mocha

$4.20
0

Preserved Plum Soda

Soda Xí Muội
$3.10
0

Red Bean Sweet Drink

Chè Đậu Đỏ
$4.10
0

Salty Lemonade - Soda Chanh Muối

Soda chanh muoi.
$3.60
0

Soda

$4.00
0

Soursop Shake - Sinh Tố Mãng Cầu

Sinh Tố Mãng Cầu
$5.00
0

Soybean Milk - Canned - Sữa Đậu Nành

Sữa Đậu Nành
$3.50
0

Strawberry Lemonade - Đá Chanh Dâu

Đá Chanh Dâu
$4.10
0

Strawberry Shake - Sinh Tố Dâu

Sinh Tố Dâu
$4.50
0

Taro

$4.20
0

Thai Tea

$4.20
0

Three Color Sweet Drink - Chè Ba Màu

Chè Ba Màu
$4.50
0

Young Coconut Juice - Nước Dừa Tươi

Nước Dừa Tươi
$3.90
0

Explore Nearby Areas

Postmates

AboutCareersBlogPress & MediaCivic LabsUnlimitedGift CardsPickupCustomer Help
©2019 Postmates IncTermsPrivacy