Postmates
Log in
Sign Up
Log in

Pho Bac Hoa Viet Menu

Appetizers

A1 Egg Rolls (5) - Chả Giò

$8.95
0

A2 Spring Rolls (2) (Gỏi Cuốn)

Choice of Steam: Chicken, Shrimp, Pork or Tofu
$8.95
0

A4 Grilled Meat Spring Rolls (2) - Gỏi Cuốn Thịt Nướng

Choice of Grilled: Chicken or Pork
$9.75
0

A5 Pork Sausage Rolls (2) - Nem Nướng Cuốn

$9.00
0

A6 Fried Shrimp - Tôm Chiên

$10.95
0

A7 Lettuce Wrap w/ Choice of Grilled Meat - Thịt Nuong Cuộn Xà Lách

$12.95
0

A8 Fried Calamari - Mực Chiên

$12.95
0

A9 Pepper Salted Calamari - Mực Rang Muối

$16.95
0

A10 Pepper Salted Chicken Wings - Cánh Gà Rang Muối

$15.95
0

A11 Fried Won Ton Chips - Da Hoành Thánh Chiên

$10.95
0

A12 Vietnamese Taco w/ Choice of Gilled Meat

Grilled Chicken or Grilled Pork
$12.95
0

A14 Spicy Basil Mussels - Chem Chép Cay

$12.95
0

A13 Cream Cheese Wonton with Crab - Hoành Thánh Cua Cheese

$11.95
0

A16 Potstickers- Há Cảo Chiên

$11.95
0

A17 Combination Appetizers - Khai Vi Thap Cam

2 Fried Shrimp, 2 Eggrolls, 2 Crab Cream Cheese Wontons, & 2 Potstickers,
$15.95
0

Tofu Spring Roll

$8.95
0

Pho Rice Noodle Soup

1 Rare Steak, Well-dine Flank, Fat Brisket, Tendon & Tripe - Tái Nạm Gầu Gân Sách

$14.50
0

2 Well-done Flank, Fat Brisket, Tendon & Tripe - Chín Nạm Gầu Gân Sách

$14.50
0

3 Rare Steak, Fat Brisket, Tendon & Tripe - Tái Gầu Gân Sách

$14.50
0

4 Rare Steak, Well-done Flank, Tendon & Tripe - Tái Nạm Gân Sách

$14.50
0

5 Rare Steak, Well-done Flank & Tendon - Tái Nạm Gân

$14.50
0

6 Rare Steak, Well-done Flank & Tripe - Tái Nạm Sách

$14.50
0

7 Skirt Flank - Nạm Ve Dòn

$14.50
0

8 Rare Steak & Fat Brisket - Tái Gầu

$14.50
0

9 Rare Steak & Well-Done Flank- Tái Nạm

$14.50
0

10 Rare Steak & Tendon - Tái Gân

$14.50
0

11 Rare Steak & Tripe - Tái Sach

$14.50
0

12 Rare Steak - Phở Tái

$14.50
0

13 Beef Ball - Phở Bò Viên

$14.50
0

14 Chicken - Phở Gà

$14.50
0

15 Beef Stew - Phở Bò Kho

$14.50
0

16 Pho Combination Special - Phở Đặc Biệt

5 types of beef combo w/ beef balls
$15.50
0

Flexitarian Soups

F1 Plain Noodle - Bánh Phở Không

No meat, but still uses meat stock
$12.00
0

F2 Vegetable Rice Noodle & Egg Noodle - Hủ Tíu hoặc Mì Rau Cải

No meat, but still uses meat stock.
$14.95
0

Special Noodle Soup

21 Hoa Viet Special Noodle Soup (Mì Tôm Cua Đặc Biệt Hóa Việt)

$15.00
0

22 Seafood Noodle Soup (Mì Do Biến)

$15.50
0

23 Shrimp Noodle Soup (Mì Tôm)

$13.95
0

24 Roast Duck Noodle Soup (Mì Vịt Quay)

Hu tieu hoac mi vit quay.
$14.95
0

25 Chicken Noodle Soup (Mì Gà)

$13.50
0

26 BBQ Pork Noodle Soup (Mì Xá Xíu)

$13.50
0

27 Beef Stewed Noodle Soup (Mì Bò Kho)

$14.50
0

28 Won Ton Noodle Soup (Mì Hoành Thánh)

$13.95
0

29 Crab, Pork, Tofu & Tomato Noodle Soup (Bún Riêu)

$15.25
0

30 Spicy Beef Noodle Soup (Bún Bò Huế)

$15.25
0

Soup

A16 Won Ton Soup - Xúp Hoành Thánh

wonton dumplings, bbq pork & bok choy served w/ house broth
$11.50
0

A17 Wor Won Ton Soup - Xúp Hoành Thánh Thập Cẩm

combo of wonton dumplings, bbq pork, chicken, mixed seafood & mixed veggies served w/ house broth
$15.95
0

A18 Hot & Sour Soup - Xúp Chua Cay

Spicy egg flour soup w/ pork, tofu & fungus strips
$11.25
0

A19 Seafood with Bean Cake Soup - Xúp Hải Sản Đậu Hũ

egg flour tofu soup w/ egg white & mixed seafood
$11.95
0

A20 Asparagus & Crab Meat Soup - Xúp Măng Cua

$15.50
0

Charbroiled Meat Over Vermicelli Noodles

47 Pork Meatballs over Vermicelli - Bún Nem Nướng

$12.50
0

48 Pork Meatballs & Crispy Stuffed Bean Curd over Vermicelli

Bún Nem Nướng và Tàu Hủ Ky
$13.95
0

49 Pork Meatballs, Crispy Stuffed Bean Curd & Egg Roll over Vermicelli

Bún Nem Nướng Tàu Hủ Ky và Chả Giò
$14.25
0

50 Choice of Charbroiled Meat over Vermicelli - Bún Thịt Nướng

$12.75
0

52 Choice of Charbroiled Meat w/Grilled Shrimp & Egg Roll over Vermicelli

Bun Tom Thit Nuong Cha Gio
$14.95
0

51 Choice of Charbroiled Meat w/ Grilled Shrimp over Vermicelli

Bún Tôm Thịt Nướng
$13.95
0

53 Choice of Charbroiled Meat w/Grilled Shrimp, Egg Rolls & Crispy Stuffed Bean Curd

Bun Tom, Cha Gio, Dau Hu Ky va Thit Nuong
$16.00
0

54 Charbroiled Shrimp over Vermicelli - Bún Tôm Nướng

$12.75
0

Charbroiled Meat Over Rice

55 Charbroiled Pork Chop - Cơm Sườn Nướng

$16.95
0

56 Shredded Pork Skin & Steamed Egg Pork Patty over Rice

Cơm Bì Chả Sườn Nướng
$16.50
0

57 Charbroiled Pork Chop & Grilled Shrimp over Rice

Cơm Tôm Sườn Nướng
$16.00
0

58 Shredded Pork Skin, Steamed Egg Pork Patty, Grilled Shrimp & Crispy Stuffed Bean Curd over Rice

Cơm Bì Chả Tôm Tàu Hũ Ky Sườn Nướng
$17.95
0

59 Choice of Charbroiled Meat over Rice - Cơm Thịt Nướng

$14.50
0

60 Choice of Charboiled Meat w/ Shredded Pork Skin & Steamed Egg Pork Patty over Rice

Cơm Bì Chả Thịt Nướng
$15.50
0

61 Choice of Charbroiled Meat w/ Shredded Pork Skin, Steamed Egg Pork Patty & Grilled Shrimp over Rice

Cơm Bì Chả Tôm Thịt Nướng
$16.00
0

62 Choice of Charboiled Meat w/Shredded Pork Skin, Steam Egg Pork Patty, Grilled Shrimp, Crispy Stuff Bean Curd & sunny side up Egg over Rice

Cơm Bì Chả Hap Tôm Tàu Hủ Ky Thịt Nướng va Trứng ốp la
$17.95
0

63 Charbroiled Salmon - Cơm Cá Hồi Nướng

$16.95
0

64 Coice if Charbroiled Meat over Garlic Noodle - Mì Tỏi Thịt Nướng

$17.95
0

Sandwiches - Bánh Mì

S11 Choice of Grilled Meat Sandwich - Bánh Mì Thịt Nướng

$10.95
0

Tofu Sandwich - Bánh Mì Đậu Hũ

Fried Tofu
$10.50
0

Self Wrap Rolls - Banh Trang Tu Cuon

S1 Vietnamese Crepe w/ Shrimp & Pork - Bánh Xèo Tôm Thịt

Crepe stuffed w/ bean sprouts, onions pork & shrimp side serving w/ lettuce leaf for wrapping
$15.50
0

S2 Charbroiled Pork Meatball w/ Fine Vermicelli - Bánh Hỏi Nem Nướng

serve with "rice paper" and green veggies for home wrap spring rolls
$15.95
0

S3 Pork Meatball & Crispy Stuffed Bean Curd w/ Fine Vermicelli

(Bánh Hỏi Nem Nướng Tầm Quét) serve with "rice paper" and green veggies for home wrap spring rolls
$16.95
0

S4 Choice of Charbroiled Meat & Grilled Shrimp w/ Fine Vermicelli

(Bánh Hỏi Tôm, Thịt Nướng) serve with "rice paper" and green veggies for home wrap spring rolls
$17.95
0

Salad - Rau Xa La Ch

S5 Cucumber Seaweed Salad

$18.95
0

S6 Salad Mix w/ Choice of Grilled Meat - Salat với Thịt Nướng

$16.95
0

S7 Chinese Crispy Sesame Chicken Salad - Gỏi Gà Trung Hoa

$14.50
0

S8 Vietnamese Chicken Salad - Gỏi Gà Việt Nam

steam cold chicken
$14.50
0

S9 Jelly Fish, Shrimp & Pork Salad - Gỏi Sứa Tôm Thịt

$15.50
0

S10 Thai Salad (Xà Lách Thái)

$16.50
0

Chow Fun & Chow Mein

X6 BBQ Chicken Chow Fun & Chow Mein - Bbq Hủ Tíu hoặc Mì Xào Bò

Bbq Hủ Tíu hoặc Mì Xào Bò
$13.50
0

X7 Beef Chow Fun & Chow Mein - Hủ Tíu hoặc Mì Xào Bò

Hủ Tíu hoặc Mì Xào Bò
$14.10
0

X5 Chicken Chow Fun & Chow Mein - Hủ Tíu hoặc Mì Xào Gà

$13.50
0

X10 Garlic Noodles - Mì xao toi.

$13.50
0

X8 Glass Noodles with Crab Meat - Miến Xào Cua

$15.00
0

X1 House Special Chow Fun & Chow Mein - Hủ Tíu Xào hoặc Mì Xào Đặc Biệt

$14.70
0

X2 House Special Pan Fried Rice Noodles & Chow Mein- Hủ Tíu hoặc Mì Áp Chảo Đặc Biệt

$16.00
0

X3 Seafood Chow Fun & Chow Mein - Hủ Tíu hoặc Mì Xào Đồ Biển

$15.20
0

X4Shrimp Chow Fun & Chow Mein - Hủ Tíu hoặc Mì Xào Tôm

$14.70
0

Fried Rice

X17 Crab Fried Rice - Cơm Chiên Cua

$14.90
0

X12 Shrimp Fried Rice - Cơm Chiên Tôm

$14.70
0

X11 Yang Chow Fried Rice - Cơm Chiên Dương Châu

shrimp, pork & chicken
$13.00
0

X15 BBQ Pork Fried Rice - Cơm Chiên Xá Xíu

$11.80
0

X16 Beef Fried Rice - Cơm Chiên Bò

$11.80
0

X14 Chicken w/ Fish Flakes Fried Rice - Cơm Chiên Cá Mặn

Fish Flakes & Chicken
$13.00
0

X13 Chicken Fried Rice - Cơm chiên Gà.

$11.80
0

Stir Fried Dishes

X18 Filet Mignon Fried Steak Cube - Bò Lúc Lắc

$18.30
0

X20 Beef Stew - Bò Kho

Bo kho.
$12.00
0

X21 Peking Spareribs- Sườn Bắc Kinh

$13.90
0

X22 Pepper Salted Spareribs - Sườn Rang Muối

$13.10
0

X23 Spareribs, Chicken & Beef with Black Bean Sauce- Sườn, Gà, Bò Sốt Tương Đen

$12.30
0

X24 Crystal Walnut Shrimp - Tôm Pha Lê

$18.00
0

X25 Shrimp with Scrambled Egg - Tôm Trứng Chiên

$11.70
0

X26 Lemongrass Shrimp, Chicken & Beef - Tóm, Gà hoặc Bò Xào Xả Ớt

$11.70
0

X27 Pepper Salted Shrimp - Tôm Rang Muối

$18.30
0

X29 Roasted Duck or Roasted Chicken (Whole) - Gà hoặc Vịt Quay ( 1 Con )

$34.80
0

X30 Szechuan Chicken & Beef - Gà hoặc Bò Tứ Xuyên

$12.00
0

X31 Curry Chicken & Beef- Gà hoặc Bò xào Cà Ri

$11.70
0

X32 Kung Pao Chicken - Gà Kung Pao

Gà kung pao.
$12.00
0

X33 Orange Chicken & Shrimp - Gà hoặc Tôm Sốt Cam

$12.00
0

X34 Garlic Chicken & Garlic Shrimp - Gà hoặc Tôm Sốt Tỏi

$13.10
0

X35 Chicken, Beef & Shrimp - Gà hoặc Bò hoặc Tôm Xào Rau Cải

Served with choice of bok choy, green beans, & broccolli.
$11.70
0

X36 Pepper Salted Chicken Wings - Cánh Gà Rang Muối (8)

$13.90
0

X37 Sweet & Sour Chicken - Gà Chua Ngọt

$12.00
0

X38 General Tong's Chicken & Shrimp - Gà hoặc Tôm Sốt Chua Cay

$13.10
0

Vegetarian - Chay

Purple Fried Wonton

Khoai tim chien.
$9.00
0

Salt & Pepper Tofu

Dau hu rang muoi.
$12.95
0

Tofu Sandwiches

Pickled daikon, cucumber, jalapeno, and soy tofu.
$10.10
0

The Flexitarian Wok

V18 Garlic Noodles - Mì Xào Tỏi

Mì xao toi. Flexitarian dishes do not contain any meat but sauces may contain non-vegan products.
$12.00
0

V11 Lemongrass Tofu- Đậu Hũ Xào Sả Ớt

Dau hu xao sa ot. Flexitarian dishes do not contain any meat but sauces may contain no-vegan products.
$13.40
0

V12 Mixed Vegetable Chow Mein & Chow Fun - Hủ Tiếu hoặc Mì Xào Rau Thập Cẩm

Hu tieu hoac mi xao rau cai thap cam.
$13.10
0

V17 Mixed Vegetable Stir-Fry - Rau Thập Cẩm Xào

Rau thap cam xào. Flexitarian dishes do not contain any meat but sauces may contain non-vegan products.
$14.20
0

V10 Mock Chicken General Tongs- Gà Chua Cay Chay

Ga chua cay chay. Flexitarian dishes do not contain any meat but sauces may contain no-vegan products.
$13.10
0

V9 Mock Chicken Kung Pao - Gà Kung Pao Chay

Ga kung pao chay.
$11.70
0

V8 Mock Mongolian Beef- Bò Mông Cổ Chay

Bo mong co chay. Flexitarian dishes do not contain any meat but sauces may contain no-vegan products.
$12.10
0

V15 Pepper Salted Tofu & Green Beans - Đậu Hũ hoặc Đậu Xanh Rang Muối

Dau hu hoac dau xanh rang muoi. Flexitarian dishes do not contain any meat but sauces may contain non-vegan products.
$13.40
0

V16 Sautéed Bok Choy with Garlic - Rau Cải Trắng Sốt Tỏi

Rau cai trang sot toi. Flexitarian dishes do not contain any meat but sauces may contain non-vegan products.
$12.80
0

V14 Sweet & Sour Mock Chicken - Gà Chua Ngọt Chay

Ga chua ngot chay.
$12.10
0

V13 Tofu Fried Rice - No egg - Cơm Chiên Đậu Hũ Không Trứng

Cơm chien đau hu khong trung. Flexitarian dishes do not contain any meat but sauces may contain no-vegan products.
$11.70
0

Dinner

Beverages

Bottled Drinks

$3.75
0

CAN Soda

$5.10
0

Fresh Squeezed Lemonade - Đá Chanh

$4.60
0

Fresh Squeezed Orange Juice - Cam Vắt

$5.50
0

Fresh Squeezed Soda Lemonade - Soda Chanh

$4.60
0

Iced Lemon Tea

fresh squeezed lemon w/ sweet jasmine tea
$5.10
0

Preserved Plum Soda - Soda Xí Muội

preserved plum lemonade w/ club soda
$4.90
0

Salty Lemonade - Chanh Muối

preserved lemon
$4.60
0

Soybean Milk - Sữa Đậu Nành

$4.50
0

Strawberry Lemonade - Đá Chanh Dâu

freshly made by order
$5.50
0

Young Coconut Juice - Nước Dừa Tươi

$5.70
0

Salty Soda Lemonade

preserved lemon w/ club soda
$4.90
0

Preserved Plum

preserved plum lemonade
$5.00
0

Fountain Soda - Bradshaw

$5.25
0

Shakes

Coconut Shake - Sinh Tố Dưa

real fruit
$6.00
0

Durian Shake - Sinh Tố Sầu Riêng

real fruit
$6.00
0

Jackfruit Shake - Sinh Tố Mít

real fruit
$6.00
0

Mango Shake - Sinh Tố Xoài

real fruit
$6.00
0

Soursop Shake - Sinh Tố Mãng Cầu

real fruit
$6.00
0

Strawberry Shake - Sinh Tố Dâu

real fruit
$5.75
0

Bubble Milk Tea

Match Green Tea

$5.70
0

Honeydew

$5.70
0

Milk Tea

$5.70
0

Mocha

$5.70
0

Taro

$5.70
0

Thai Tea

$5.70
0

Coffee & Tea

Hot Tea

Unsweetened HOT Jasmine Tea
$3.00
0

Thai Tea

$5.20
0

French Black Coffee - Cà Phê Den

Cà Phê Đen Nóng hoặc Đá
$4.50
0

French Coffee w/ Condensed Milk - Cà Phê Sữa

$5.25
0

Ice Mocha

$5.25
0

Jasmine Iced Tea

Unsweetened ICE Jasmine Tea
$3.00
0

Sweet Drinks Dessert

Hoa Viet Special Sweet Drink - Chè Thập Cẩm

combo of red bean & 3 color sweet drink top w/ coconut cream
$5.95
0

Red Bean Sweet Drink - Chè Đậu Đỏ

dessert top w/ coconut cream
$4.95
0

Three Color Sweet Drink - Chè Ba Màu

pandan jelly, red tapioca & sweet mung bean top w/ coconut cream
$5.50
0