Delivery

or

Pickup

Categories

Thành Mỹ Restaurant

Vietnamese

35-50 min
9553 Bolsa Ave (NaN mi)
More Info

Open Hours

Order Delivery until 12:30 AM
Monday
10:00 AM-1:00 AM
Tuesday
10:00 AM-1:00 AM
Wednesday
10:00 AM-1:00 AM
Thursday
10:00 AM-1:00 AM
Friday
10:00 AM-1:00 AM
Saturday
10:00 AM-12:00 AM
Sunday
10:00 AM-1:00 AM

Appetizers

Thành Mỹ Rolls Sampler

$17.95
0

Chả Gi

$3.00
0

Bi Cuốn

Three rolls.
$4.50
0

Goi Cuốn Tôm - Tôm Thit

$4.25
0

Súp Măng Cua

$4.25
0

Cánh Gà Chiên Ba - Nước Mám

$9.95
0

Mục Lăn Bột

$9.95
0

Tôm Hoá Tiền

5 rolls.
$5.95
0

Tôm Rang Muối

$12.95
0

Tom Hap

$11.95
0

Nghêu Hấp - Nướng

$11.95
0

Gói Gả

$12.95
0

Gội Sứa Tôm Thịt

$10.95
0

Gói Tôm Càng

$16.95
0

Xà Lách Trộn

$4.95
0

Soups

Canh Chua Cá - Tôm

$14.95
0

Canh Chua Rau Muống Tôm

$13.95
0

Canh Chua Cá Măng

$14.95
0

Canh Chua Bắp Chuối Cá - Ga

$14.95
0

Canh Bę Xanh

$12.95
0

Canh Thập Cảm

$12.95
0

Canh Khoai Mo

$12.95
0

Noodle Soups

Bún Bò Hu

$7.95
0

Bún Riêu

$6.95
0

Bún Riêu Ôc

$7.95
0

Canh Bún

$7.95
0

Bánh Canh Thành My

$7.95
0

Bún Mắm Thành My

$7.95
0

Grilled & Wrap Dishes

Thành Mỹ Grilled & Wrap Sampler

$33.95
0

Bò Nướng Xa

$14.95
0

Bò Nướng Lá Lốt

$14.95
0

Bò Nutộn Mỡ Chài

$14.95
0

Bò Lụi

$14.95
0

Nem Nướng

$9.95
0

Chạo Tôm

$9.95
0

Bánh Xèo

$8.95
0

Thịt Luộc Mám Tôm

$12.95
0

Bánh Hỏi Heo - Bò Nướng

$9.95
0

Bánh Hỏi Chả Gio - Chạo Tôm

$9.95
0

Bánh Hỏi Tôm, Heo - Bò Nướng

$10.95
0

Bánh Hỏi Tôm, Heo - Bò Nướng, Tàu Hủ Ky

$12.95
0

Bánh Hỏi Tôm, Tàu Hủ Ky, Chả Gio, Heo - Bò Nướng

$14.95
0

Rice Plate

Com Tôm Càng Kho Tàu

$14.95
0

Com - Com Chiên Bò Lúc Lắc

$9.95
0

Com Cá Salmon

$8.95
0

Com - Nui Gà Hen Nủa Con

$6.95
0

Com Nui Gà Hen

$10.95
0

Com Gà Hấp

$8.50
0

Com Gà Xào Xả Ớt

$7.50
0

Com - Nui Gà Roti

$7.95
0

Com Chiên Dưong Châu

$7.95
0

Com Tay Cầm

$8.95
0

Com Sườn Ram

$7.50
0

Com Thịt Kho Tàu

$9.95
0

Com Xào Thập Cảm

$7.95
0

Com Tấm - Broken Rice Plate

Com Bì, Cha

$5.95
0

Com Sườn, Heo, Bò - Gà Nướng

$6.95
0

Com Tôm Nướng

$6.95
0

Com Bi, Chả, Sườn, Heo, Bò - Gà Nướng

$7.95
0

Com Bi, Chá, Tôm Nướng

$7.95
0

Com Bi, Chả, Tàu Hủ Ky

$7.95
0

Com Bi, Chả, Tàu Hủ Ky, Sườn, Heo, Bò - Gà Nướng

$8.95
0

Com Bì, Chá, Tàu Hủ Ky Tôm Nướng

$8.95
0

Com Tàu Hủ Ky

Two pieces.
$7.95
0

Com Tàu Hủ Ky, Lạp Xưởng

$7.50
0

Com Tàu Hủ Ky, Suròn, Heo, Bò - Gà Nướng

$7.95
0

Com Tàu Hủ Ky, Tôm Nướng

$7.95
0

Com Chạo Tôm, Sườn, Heo, Bò - Gà Nướng

$7.95
0

The Wok

Hủ Tiếu Xào - Áp Chảo Thập Cảm

$9.95
0

Hủ Tiếu Xào - Áp Chảo Hải Sản

$9.95
0

Mi Xào Mêm - Dòn Thập Cảm

$9.95
0

Mi Xào Mêm - Dòn Hải Sản

$9.95
0

Miến Xào Tôm Cua

$11.95
0

Ng Cô Xào Thập Cảm - Hải Sản

$12.95
0

Bông Cải Xào Tôm Thit

$10.95
0

Tôm Mực Bò Xào Thập Cảm

$10.95
0

Mực - Bò Xào Dua Chua

$12.95
0

Mực - Bò Xào Hanh Can

$12.95
0

Rau Muống Xào Tôi - Xào Bo

$9.95
0

House Specialties

Bò Đâm Thành Mỹ

$18.95
0

Bò Steak Sauce Thành Mỹ

$17.95
0

Steak Nướng Thành Mỹ

$14.95
0

Bò Lúc Lắc

$12.95
0

Mi - Nui Bò Lúc Lắc

$12.95
0

Bò Tái Chanh

$12.95
0

Cà RI Ga

$8.95
0

Ech Chiên Bo

$14.95
0

Ech Xào Lăn

$16.95
0

Bò Filet Xào Lăn

$16.95
0

Nghêu Xào La Quế - Dầu Hào

$12.95
0

Oc Len Xào Dừa

$12.95
0

Bún

Bún Chả Hà Nội

$9.95
0

Bún Cha Ca Thanh My

$11.95
0

Bún Bò Filet - Heo Xào

$8.95
0

Bún Tôm Bò - Heo Nướng

$7.95
0

Bun Bò - Heo Nurong

$7.50
0

Bún Chả Gio

$7.50
0

Bún Chạo Tôm Bò - Heo Nướng

$8.50
0

Bún Tàu Hủ Ky Bò - Heo Nướng

$8.50
0

Bún Chả Giò Bò - Heo Nướng

$7.95
0

Bún Chả Giò, Tàu Hủ Ky - Chạo Tôm

$8.95
0

Bún Tôm Chả Giò Bò - Heo Nướng

$8.95
0

Bún Tôm, Tàu Hủ Ky, Bò - Heo Nướng

$8.95
0

Bún Tôm Càng Nướng

$14.95
0

Bánh Tạm Bi

$7.95
0

Casseroles

Cá Kho To

$9.95
0

Thịt Kho Tộ - Thit Kho Tàu

$9.95
0

Cá Kèo Kho

$9.95
0

Sườn Ram

$9.95
0

Tôm Ram Măn - Tôm Suròn Ram

$12.95
0

Tôm Càng Kho Tàu

$14.95
0

Gà Xào Xả Ót

$9.95
0

Gà Hấp

$10.95
0

Ch Xào Xả Ớt

$15.95
0

Cá Rô Muối X

$12.95
0

Cá Rô - Cá Chim Chiên

$9.95
0

Cá Chung

$17.95
0

Traditional Family Meal

Two Nguton

For two. Please contact the merchant for option selection.
$23.95
0

Three Nguton

Please contact the merchant for option selection.
$35.95
0

Four Nguton

For four. Please contact the merchant for option selection.
$44.95
0

Five Nguton

For five. Please contact the merchant for option selection.
$55.95
0

Six Nguton

For six. Please contact the merchant for option selection.
$72.95
0

Eight Nguon

For eight. Please contact the merchant for option selection.
$94.95
0

Order anything

Tell us what you want and we will send a Postmate to get it for you.
Add an item
Describe what you're looking for. Learn more

Other Options Nearby

All Vietnamese Delivery In Westminster

Explore Nearby Areas

Postmates

©2019 Postmates IncTermsPrivacy