Postmates
Log in
Sign Up
Log in

Viet Taste Menu

Appertizer-Món Khai Vị

1. Viet Taste Spring Rolls

Gỏi cuốn Viet taste.
$5.25
0

2. Tofu Fresh Spring Rolls

Gỏi cuốn đậu hũ.
$5.25
0

3. Fresh Spring Rolls with Grilled Pork

Gỏi cuốn thịt nướng.
$5.25
0

4. Fresh Spring Rolls with Grilled Chicken

Gỏi cuốn gà nướng.
$5.25
0

5. Fresh Spring Rolls with Grilled Beef

Gỏi cuốn bò xào.
$5.25
0

6. Meat Egg Rolls

Chả giò.
$4.95
0

7. Rocket Shrimp

Tôm chả giò.
$5.25
0

8. Chicken Salad

Gỏi gà.
$5.25
0

9. Shrimp Salad

Gỏi tôm.
$6.25
0

10. Chicken Steam Dumpling

Há cảo gà.
$4.25
0

Beef Noodle Soup-Phở

14. Special Soup

Phở đặc biệt.
$10.95
0

15. Chicken Soup

Phở gà.
$9.95
0

16. Veggie Soup

Phở chay.
$9.95
0

17. Flank Soup

Phở nạm.
$9.95
0

18. Meat Balls Soup

Phở bò viên.
$9.95
0

19. Brisket Soup

Phở gàu.
$9.95
0

20. Rare Steak Soup

Phở tái.
$9.95
0

21. Seafood Soup

Phở hải sản.
$10.95
0

Vietnamese Sandwich-Bánh Mì

12. Vietnamese Grilled Pork Sandwich

Bánh mì thịt nướng.
$5.25
0

13. Vietnamese Grilled Chicken Sandwich

Bánh mì gà nướng.
$5.25
0

Stir Fried Noodles-Mì Xào

41. Pad Thai Stir Fried Noodle

Mì xào.
$9.95
0

42. Clear Vermicelli Stir Fried Noodle

Miến xào.
$9.95
0

43. Curry Soft Egg Stir Fried Noodle

Mì xào cari.
$9.95
0

Rice Vermicelli-Bún

22. Special Vermicelli Bowl

Bún đặc biệt.
$10.95
0

23. Grilled Pork Rice Vermicelli

Bún thịt nướng.
$9.95
0

24. Grilled Chicken Rice Vermicelli

Bún gà nướng.
$9.95
0

25. Meat Egg Rolls Rice Vermicelli

Bún chả giò.
$9.95
0

26. Grilled Shrimp Rice Vermicelli

Bún tôm nướng.
$9.95
0

27. Tofu & Mixed Veggie Stir Fried Rice Vermicelli

Bún chay.
$9.95
0

28. Chicken Stir Fried Rice Vermicelli

Bún gà xào.
$9.95
0

29. Beef Stir Fried Rice Vermicelli

Bún bò xào.
$9.95
0

Rice Dishes-Cơm Đĩa

30. Special Rice Dish

Cơm đặc biệt.
$10.95
0

31. Grilled Pork Rice Dish

Cơm thịt nướng.
$9.95
0

32. Grilled Chicken Rice Dish

Cơm gà nướng.
$9.95
0

33. Fried Egg Rolls Rice Dish

Cơm chả giò.
$9.95
0

34. Grilled Shrimps Rice Dish

Cơm tôm nướng.
$9.95
0

Fried Rice-Cơm Chiên

44. Pineapple Fried Rice

Cơm chiên dứa.
$9.95
0

45. Basil Fried Rice

Cơm chiên Rau quế.
$9.95
0

Stir-Fry-Món Xào

35. Curry Stir Fried

Xào cari.
$9.95
0

36. Ginger Stir Fry

Xào gừng.
$9.95
0

37. Garlic Stir Fry

Xào tỏi.
$9.95
0

38. Lemongrass Stir Fry

Xào sả.
$9.95
0

39. Pan Fried Flat Noodles

Hủ tiểu áp chảo.
$9.95
0

40. Crispy Egg Noodles

Mì xào giòn.
$9.95
0

Vegetarian Dishes-Món Chay

46. Curry Tofu & Veggie Stir Fry

Đậu hũ, rau xào cari.
$9.95
0

47. Ginger Tofu & Veggie Stir Fry

Đậu hũ, rau xào gừng.
$9.95
0

48. Garlic Tofu & Veggie Stir Fry

Đậu hũ, rau xào tỏi.
$9.95
0

49. Tofu & Veggie Fried Rice

Cơm chiên đậu hũ và rau.
$9.95
0

50. Tofu & Veggie Stir Fried with Soft Egg Noodle

Mì xào rau.
$9.95
0

Specialties-Món Đặc Biệt

51. Vietnamese Fried Rice

Cơm chiên dương châu.
$10.95
0

52. Chicken Lettuce Wrap

Gà cuốn rau.
$8.95
0

53. Salted Fish Fried Rice

Cơm chiên cá mặn.
$10.95
0

54. Grilled Fish Fillet over Vermicelli

Bún cá.
$11.95
0

55. Broken Rice

Cơm tấm.
$11.95
0

56. Seafood Coconut Curry Noodle

Cari hải sản với mì hấp.
$11.95
0

58. Beef Stir Fried with Flat Noodle Hong Kong Style

Hủ tiểu xào bò kiểu hồng kông.
$10.95
0

59. Hue Beef Soup

Bún bò huế.
$11.95
0

60. Hogs Stir-Fried

Heo rừng xào lăn.
$20.00
0