Sign in
Top categories
Popular dishes
Popular cities
Browse by area
Explore by state
Popular brands
Skip to content
Postmates Home
  Too far to deliver

  Location and hours

  16123 S Western Ave, Gardena, CA 90247
  Sunday
  05:00 PM - 10:00 PMMenu
  Monday - Friday
  05:00 PM - 10:00 PMMenu
  11:00 AM - 02:00 PMLunch Menu
  Saturday
  05:00 PM - 10:00 PMMenu

  Azuma Japanese Restaurant

  Japanese • $$$
    •  More info
  16123 S Western Ave, Gardena, CA 90247
  Tap for hours, address, and more
  Enter your address above to see fees, and delivery + pickup estimates.
  $$$ • Japanese • Asian • Sushi
  • Picked for you
   • Beef Teriyaki Dinner Plate
    $28.40
   • 11. Croquette & Beef Teriyaki
    $27.00
   • Chicken Cutlet Curry
    $21.60
   • Unagi Don
    $18.00
   • Zasai Buta Itame
    $10.50
  • Dinner Menu / Omelette Set
   • Omelette & Fried Shrimp
    $22.18
   • Omelette & Pork Cutlet
    $21.60
   • Omelette & Chicken Cutlet
    $21.60
   • Omelette & Croquette
    $20.10
  • Appetizers
   • Yakko
    $6.00
   • Sansai Yakko
    $7.50
   • Petan Yakko
    $7.50
   • Kimchi Petan Yakko
    $8.10
   • Agedashi Tofu
    $8.70
   • Nikumiso Tofu
    $8.70
   • Stamina Yakko
    $9.60
   • Stamina Maguro
    $12.00
   • Hourensou Ohitashi
    $6.00
   • Hourensou Gomaae
    $6.90
   • Okura Ohitashi
    $6.00
   • Negigyoza
    $8.40
   • Natto
    $4.80
   • Maguro Natto
    $9.00
   • Ika Natto
    $9.90
   • Gyu Tataki
    $13.80
   • Pirikara Gyu Tataki
    $13.80
   • Ingen Ohitashi
    $6.00
   • Ingen Gomaae
    $6.90
   • Gyu Tan Misozuke
    $7.50
   • Maguro Kakuni
    $7.50
   • Yamaimo Sengiri
    $8.10
   • Tsukimi Tororo
    $8.10
   • Maguro Yamakake
    $10.50
   • Umekyu
    $6.60
   • Morokyu
    $6.60
   • Wakame Kyurisu
    $6.60
   • Takosu
    $9.30
   • Shirasu Oroshi
    $6.60
   • Nameko Oroshi
    $6.00
   • Shiokara
    $6.60
   • Takowasa
    $6.60
   • Onion Slice
    $5.70
   • Sunagimo Onion Slice
    $8.40
   • Kimchi
    $5.40
   • Zasai
    $5.40
   • Tsukemono Mori
    $6.60
   • Small Sashimi Mori
    $20.40
   • Large Sashimi Mori
    $36.00
  • Dinner Menu / Udon
   • Su Udon
    $9.00
   • Tanuki Udon
    $10.50
   • Kitsune Udon
    $10.50
   • Chicken Udon
    $12.90
   • Curry Udon
    $12.90
   • Tempura Udon
    $14.70
   • Seafood Udon
    $14.70
   • Nabeyaki Udon
    $14.70
  • Dinner Menu / Donburi
   • Oyako Don
    $13.50
   • Chicken Cutlet Don
    $13.50
   • Pork Cutlet Don
    $13.50
   • Tempura Don
    $14.70
   • Unagi Don
    $18.00
  • Salads
   • Macaroni Salad
    $6.00
   • Wakame Chuka Salad
    $7.50
   • Green Salad
    $11.40
   • Kaiware Tofu Salad
    $11.70
   • Salmon Skin Salad
    $12.00
   • Yude Buta Garlic Sauce Salad
    $12.00
   • Tataki Salad
    $14.40
   • Sashimi Salad
    $16.20
  • Dinner Menu / Curry Set
   • Curry Rice
    $14.70
   • Croquette Curry
    $20.10
   • Chicken Cutlet Curry
    $21.60
   • Pork Cutlet Curry
    $21.60
   • Fried Shrimp Curry
    $22.80
  • Dinner Menu / Dinner Plate
   • Sashimi Dinner Plate
    $34.20
   • Tempura Dinner Plate
    $28.20
   • Beef Teriyaki Dinner Plate
    $28.40
   • Chicken Teriyaki Dinner Plate
    $23.10
   • Beef Cutlet Dinner Plate
    $27.00
   • Pork Cutlet Dinner Plate
    $23.10
   • Chicken Cutlet Dinner Plate
    $23.10
   • Broiled Mackerel Dinner Plate
    $21.60
   • Broiled Pike Dinner Plate
    $21.60
   • Salmon Dinner Plate
    $24.00
   • Croquette Dinner Plate
    $16.20
   • Cream Croquette Dinner Plate
    $18.60
   • Black Cod Dinner Plate
    $27.90
  • Dinner Menu / Combination
   • 01. Tempura & Beef Teriyaki
    $30.00
   • 02. Tempura & Chicken Teriyaki
    $27.00
   • 03. Tempura & Sashimi
    $28.80
   • 04. Tempura & Broiled Fish
    $27.60
   • 05. Sashimi & Beef Teriyaki
    $30.60
   • 06. Sashimi & Chicken Teriyaki
    $29.40
   • 07. Sashimi & Croquette
    $27.00
   • 08. Sashimi & Pork Cutlet
    $27.60
   • 09. Sashimi & Chicken Cutlet
    $27.60
   • 10. Sashimi & Broiled Fish
    $28.20
   • 11. Croquette & Beef Teriyaki
    $27.00
   • 12. Croquette & Chicken Teriyaki
    $24.90
   • 13. Broiled Fish & Croquette
    $24.30
   • 14. Broiled Fish & Beef Teriyaki
    $28.80
   • 15. Broiled Fish & Chicken Teriyaki
    $27.00
   • 16. Broiled Fish & Pork Cutlet
    $27.00
   • 17. Broiled Fish & Chicken Cutlet
    $27.00
  • Pan Fried & Sauteed
   • Konnyaku Shichimi
    $7.50
   • Beef Shogayaki
    $15.60
   • Zasai Buta Itame
    $10.50
   • Zasai Buta Moyashi
    $10.80
   • Buta Kimchi
    $10.50
   • Beef Kimchi
    $10.80
   • Ika Kimchi
    $10.50
   • Liver Nira Moyashi
    $10.80
   • Ninniku Beef
    $10.80
   • Nasu Niku Miso
    $10.80
   • Niku Yasai Itame
    $12.30
   • Ika Butter
    $9.60
   • Shishito Amakara
    $8.70
   • Shishito MIso
    $8.70
   • Ebi Nasu Chili
    $11.70
   • Tuta Kimchi Tamagotoji
    $10.80
   • Nira Liver Tamagotoji
    $10.80
   • Nira Bacon Tamagotoji
    $10.50
   • Pan-Fried Spam & Spinach Omelette
    $10.50
   • Aspara Butter
    $9.60
   • Enoki Butter
    $8.10
   • Shitake Butter
    $8.25
   • Shimeji Butter
    $7.75
   • Shimeji Bacon
    $8.50
   • Ebi Kanitama
    $13.20
   • Tofu Steak
    $9.30
  • Boiled & Stewed
   • Nikujyaga
    $9.30
   • Motsuni
    $8.40
   • Konnayaku Dengaku
    $7.80
   • Saba Pirikara-Ni
    $10.80
   • Saba Shoga-Ni
    $10.50
   • Buta Kaku-Ni
    $13.20
   • Butaniku Yanagawa
    $10.20
   • Nikudango
    $10.80
   • Yu-Tofu
    $10.50
   • Mizutaki Tori Yutofu
    $17.40
   • Kaki Iri Kimchi Nabe
    $19.50
   • Ox Tail Daikon
    $13.20
   • Asari Gai Sakamushi
    $10.80
   • Mool Gai Sakamushi
    $9.60
  • Skewer Grilled
   • Sungimo Skewer
    $6.90
   • Shio Tan Skewer
    $8.40
   • Liver Skewer
    $8.10
   • Okura Skewer
    $6.90
   • Okura Bacon Skewer
    $8.10
   • Ebi Bacon Skewer
    $9.90
   • Kaibashira Bacon Skewer
    $10.20
   • Kaibashira Skewer
    $9.00
  • Fried Dishes
   • Cream Croquette
    $8.10
   • Kushi Katsu
    $9.60
   • Tonkatsu
    $10.80
   • Chicken Katsu
    $10.80
   • Kaki Fry
    $11.10
   • Kisu Fry
    $9.00
   • Wakasagi Fry
    $10.80
   • Ika Fry
    $10.20
   • Ika Ring Fry
    $10.20
   • Aji Fry
    $9.00
   • Ebi Fry
    $15.00
   • Age Gyoza
    $8.40
   • Tori Tatsuta-Age
    $9.60
   • Chikuwa Isobe-Age
    $8.40
   • Takoyaki Isobe-Age
    $10.80
   • Fried Potato
    $6.30
   • Soft Shell Crab Karaage
    $10.20
   • Hirekastsu
    $10.20
   • Nasu Hasami Age
    $7.50
   • Tori Nanban
    $11.40
   • Wakasagi Karaage
    $9.00
   • Geso Fumi Age
    $9.60
   • Hanpen Natto-Age
    $9.30
   • Hanpen Cheese-Age
    $8.70
   • Teba Piri
    $10.80
   • Ebi Shitake Bacon
    $10.80
   • Tako Karaage
    $10.50
   • Ika Nanban
    $9.60
   • Geso Nanban
    $9.60
   • Wakasagi Nanban
    $9.60
   • Gobo Ninjin Kakiage
    $11.10
   • Ebi Kakiage
    $12.60
   • Tempura
    $13.50
   • KIs Tempura
    $8.70
   • Renkon Tempura
    $8.10
  • Grilled Dishes
   • Okonomiyaki
    $11.40
   • Takoyaki
    $10.20
   • Omu Yakisoba
    $14.70
   • Teba Shioyaki
    $10.50
   • Torimomo Shioyaki
    $11.40
   • Yaki Nasu
    $8.10
   • Enoki Bacon
    $8.70
   • Aspara Bacon
    $9.60
   • Aspara Beef
    $12.00
   • Beef Steak
    $20.70
   • Chicken Teriyaki
    $11.40
   • Short Ribs
    $10.50
   • BBQ Sausage
    $7.80
   • Moolgai Yaki
    $10.20
   • Geso Shioyaki
    $9.60
   • Ika Sugata
    $11.70
   • Saba Shioyaki
    $7.80
   • Sake Shioyaki
    $10.50
   • Sanma Shioyaki
    $8.70
   • Aji Hiraki
    $9.00
   • Sake Harami
    $10.50
   • Sake Kama
    $10.50
   • Gindara Misoyaki
    $13.20
   • Hokke Ichiyaboshi
    $10.50
   • Buri Shioyaki & Teriyaki
    $9.90
   • Hamachi Kama
    $13.50
   • Sake MIsoyaki
    $8.70
   • Yaki Shishamo
    $8.10
  • Rice Dishes
   • Ume Chazuke
    $8.10
   • Konbu Chazuke
    $8.10
   • Sake Chazuke
    $8.70
   • Tarako Chazuke
    $8.70
   • MIx Chazuke
    $9.60
   • Nameko Zousui
    $13.20
   • Tori Zousui
    $13.20
   • Ebi Zousui
    $13.50
   • Kaki Zousui
    $13.50
   • Mix Zousui
    $14.70
   • Omelette
    $11.40
   • Yakionigiri
    $5.40
   • Bowl of Rice
    $3.90
   • Pork Chahan
    $14.70
   • Kimchi Chahan
    $14.70
   • Chicken Chahan
    $14.70
   • Ebi Chahan
    $18.90
  • Soft Drinks
   • 7 Up
    $3.30
   • Coke
    $3.30
   • Diet Coke
    $3.30
   • Oolong Tea
    $3.30
   • Calpico
    $3.90
   • Ramune-Original Strawberry
    $3.90
  Frequently asked questions

  What is the address of Azuma Japanese Restaurant in Gardena?

  Azuma Japanese Restaurant is located at: 16123 S Western Ave , Gardena

  Is the menu for Azuma Japanese Restaurant available online?

  Yes, you can access the menu for Azuma Japanese Restaurant online on Postmates. Follow the link to see the full menu available for delivery and pickup.

  What are the most popular items on the Azuma Japanese Restaurant menu?

  The most ordered items from Azuma Japanese Restaurant are: Omelette & Chicken Cutlet,Sashimi & Broiled Fish,Chicken Cutlet Curry.

  Does Azuma Japanese Restaurant offer delivery in Gardena?

  Yes, Azuma Japanese Restaurant offers delivery in Gardena via Postmates. Enter your delivery address to see if you are within the Azuma Japanese Restaurant delivery radius, then place your order.

  Can I get free delivery from Azuma Japanese Restaurant?

  Delivery fees for Azuma Japanese Restaurant vary. Just enter your delivery address to see the delivery fee for your location. You could always get free delivery from Azuma Japanese Restaurant with Postmates Unlimited.

  Can I pick up my order from Azuma Japanese Restaurant?

  Postmates offers pickup from many restaurants in your city. To see if you can pick up your order from Azuma Japanese Restaurant, add items to your cart and look for the ‘pickup’ option at checkout.

  Can I schedule a delivery order from Azuma Japanese Restaurant?

  Some restaurants on Postmates allow you to schedule a delivery to show up at your location when you want it. At checkout, look for the option to select a delivery time. If it’s there, that means you can schedule your delivery from Azuma Japanese Restaurant.