Skip to content
Postmates Home
  Too far to deliver

  Location and hours

  18050 Hesperian Blvd, San Lorenzo, CA 94580
  Sunday - Monday
  09:45 AM - 08:30 PM
  Tuesday
  Closed
  Wednesday - Saturday
  09:45 AM - 08:30 PM

  Pho Seven

  4.8 (62 ratings) • Vietnamese • $
    •  More info
  18050 Hesperian Blvd, San Lorenzo, CA 94580
  Tap for hours, info, and more
  Enter your address above to see fees, and delivery + pickup estimates.
  $ • Vietnamese • Healthy • Pho
  • Picked for you
   • 1. Combo Beef Noodle Soup (Pho Đặc Biệt)
   • C5. Choice Of Grilled Pork, Beef or Chicken Over Rice (Cơm Heo / Bò / Gà Nướng)
   • B2. Vermicelli With Choice Of Grilled Pork, Chicken Or Beef (Bún Heo, Gà, hoạc Bò Nướng)
   • C2. Grilled Pork Chop Over Rice (Cơm Sườn Nướng)
   • 15. Chicken Noodle Soup (Phở Gà)
  • Picked For You
   • A5. Fried Egg Rolls (Chả Giò) (4 pcs)
   • A1. Shrimp Rolls (Gỏi Cuốn Tôm) (4 pcs)
   • 1. Combo Beef Noodle Soup (Pho Đặc Biệt)
   • 15. Chicken Noodle Soup (Phở Gà)
   • 2. Spicy Lemongrass Noodle Soup (Bún Bò Huế)
    Spicy
   • B2. Vermicelli With Choice Of Grilled Pork, Chicken Or Beef (Bún Heo, Gà, hoạc Bò Nướng)
   • 3. Crab Meatballs Noodle Soup (Bún Riêu)
   • Smoothies
   • Thai Ice Tea (Trà Thái)
   • 5. Rare Steak Noodle Soup (Phở Tái)
  • Appetizers
   • A1. Shrimp Rolls (Gỏi Cuốn Tôm) (4 pcs)
   • A2. Grilled Pork Rolls (Heo Nướng Cuốn) (4 pcs)
   • A3. Rocket Crispy Shrimp (Fried Shrimp) (Chả Giò Tôm) (Tôm Chiên Giòn) (8 pcs)
   • A4. Grilled Pork Sausage Rolls (Nem Nướng Cuốn) (4 pcs)
   • A5. Fried Egg Rolls (Chả Giò) (4 pcs)
   • A7. Fried Chicken Wings (Cánh Gà Chiên) (6 pcs)
   • A9. Fried Shrimp Cake (Tàu Hủ Ky Chiên) (8 pcs)
   • A12. Grilled Salmon Salad (Gỏi Cá Hồi Nướng)
   • A14. Papaya Salad With Shrimp (Gỏi Đu Đủ Tôm)
   • A1. Shredded Pork Rolls (Bì Cuốn) (4 pcs)
   • A2. Grilled Beef Rolls (Bò Nướng Cuốn) (4 pcs)
   • A8. Fried Wonton (Hoành Thánh Chiên) (10 pcs)
   • A15. Fried Calamari (Mực Chien Gion) (8 pcs)
  • Beef Noodle Soups
   • 1. Combo Beef Noodle Soup (Pho Đặc Biệt)
   • 2. Spicy Lemongrass Noodle Soup (Bún Bò Huế)
    Spicy
   • 3. Crab Meatballs Noodle Soup (Bún Riêu)
   • 5. Rare Steak Noodle Soup (Phở Tái)
   • 6. Rare Steak & Brisket Beef Noodle Soup (Phở Tái Chín)
   • 7. Rare Steak & Flank Noodle Soup (Phở Tái Nạm)
   • 8. Rare Steak & Fat Brisket Beef Noodle Soup (Phở Tái Gầu)
   • 9. Rare Steak & Tendon Beef Noodle Soup (Phở Tái Gân)
   • 10. Rare Steak & Tripe Beef Noodle Soup (Phở Tái Sách)
   • 11. Rare Steak & Beef Balls Noodle Soup (Phở Tái Bò Viên)
   • 12. Tendon Noodle Soup (Phở Gân)
   • 13. Shrimp Noodle Soup (Phở Tôm)
   • 14. Brisket, Flank, Fat Brisket, Tendon & Tripe (Chín Nạm Gầu Gân Sách)
  • Chicken Noodle Soup (Pho Gà)
   • 15. Chicken Noodle Soup (Phở Gà)
  • Rice and Egg Noodle Soups (Hủ Tiếu / Mì)
   • 15. Chicken Noodle Soup (Phở Gà)
   • 16. Beef Stew Noodle (Hủ Tiếu Bò Kho)
   • 17. Wonton Noodle (Mì Hoành Thánh)
   • 19. Seafood Combo With Shrimps, Imitation Crab & Fish Cake Noodle (Hủ Tiếu Hải Sản)
   • 18. Combo with Shrimp, Imitation Crab, Squid, Chicken, Pork & Fish Cake Noodle (Mì Đặc Biệt)
   • 20. Shrimp Noodle Soup (Hủ Tiếu Tôm)
   • 21. Shrimp & Pork Noodle (Hủ Tiếu Tôm Thịt)
  • Vermicelli (Bún)
   • B1. Vermicelli With Shredded Pork, Shrimp Cake & A Choice Of Beef, Chicken, Or Pork (Bún Đặc Biệt)
   • B2. Vermicelli With Choice Of Grilled Pork, Chicken Or Beef (Bún Heo, Gà, hoạc Bò Nướng)
   • B3. Vermicelli With Grilled Shrimp (Bún Tôm Nướng)
   • B4. Vermicelli With Crispy Rocket Shrimp (Bún Chả Giò Tôm)
   • B5. Vermicelli With Shrimp Cake (Bún Tàu Hủ Ky)
   • B6. Vermicelli With Egg Roll (Bún Chả Giò)
  • Vegetarian (Món Chay)
   • V2. Vegetarian Noodle Soup (Phở Chay)
   • V3. Lemongrass Tofu With Vermicelli (Spicy) (Bún Đậu Hủ Xào Sả Ớt)
   • V6. Eggplant Stir-Fried With Tofu Over Rice (Cơm Cà Tím Xào Đậu Hũ)
   • V7. Lemongrass Tofu And Chili Over Rice (Cơm Đậu Hủ Xào Sả Ớt)
   • V1. Vegetarian Egg Rolls (Chả Giò Chay)
   • V1. Tofu Rolls (Gỏi Cuốn Đậu Hủ)
   • V4. Mixed Vegetables Stir-Fried Over Rice (Cơm Rau Xào)
   • V8. Mixed Vegetables Stir-Fried With Chow Fun Or Chow Mein (Hủ Tiếu / Mì Xào Rau)_
  • Stir Fry Noodle (Mì Xào)
   • M2. Garlic Noodle with Fried Or Grilled Shrimp (Mì Tỏi Tôm Giòn / Nướng)
   • M5. Garlic Noodle with Grilled Pork, Beef Or Chicken (Mì Tỏi Heo Nướng / Bò / Gà)
   • M1. Garlic Noodle (Mì Tỏi)
   • M3. Garlic Noodle with Fried Chicken Or Fried Fish (Mì Tỏi Gà Giòn / Cá Basa Giòn)
   • M4. Garlic Noodle With Stir Fried Tofu (Spicy) (Mì Tỏi Đậu Hủ Xào Sả Ớt)
   • M6. Seafood, Meat & Vegetable Over Bird's Nest Noodle (Mì Xào Giòn Đặc Biệt)
   • M7. Pork / Beef / Chicken / Shrimp Over Bird's Nest Noodle (Mì Xào Giòn Heo / Bò / Gà / Tôm)
   • M8. Seafood, Meat & Vegetable Over Rice/Egg Noodle (Hủ Tiếu/Mì Xào Mềm Đặc Biệt)
   • M9. Choice of Pork, Beef, Chicken, Shrimp Over Rice/Egg Noodle (Hủ Tiếu/Mì Xào Mềm Heo/Bò/Gà/Tôm)
  • Rice Plates (Cơm)
   • C1. Combo With Shredded Pork, Shrimp Cake & a Choice Of Grilled Pork Chop, Pork, Chicken Or Beef
   • C2. Grilled Pork Chop Over Rice (Cơm Sườn Nướng)
   • C3. Grilled Pork Chop, Shredded Pork & Egg Over Rice (Cơm Sườn Bì Hột Gà)
   • C5. Choice Of Grilled Pork, Beef or Chicken Over Rice (Cơm Heo / Bò / Gà Nướng)
   • Teriyaki Chicken Over Rice (Cơm Gà Nhật)
   • Fried Chicken Over Rice (Cơm Gà Chiên Giòn)
   • Spicy Lemongrass Beef or Chicken Over Rice (Cơm Gà / Bò Xào Sả Ớt)
   • Stir-Fried Shrimp With Salt, Pepper, And Onion (Cơm Tôm Rang Muối)
   • Shaking Beef Over Tomato Rice (Cơm Bò Lúc Lắc)
   • Combination Fried Rice (Cơm Chiên Đặc Biệt)
   • Teriyaki Salmon Over Rice (Cơm Cá Hồi Nướng)
   • Fried Catfish Fillet over Rice (Cơm Cá Basa Chiên Dòn)
   • C4. Grilled Pork Chop, Shredded Pork, & Egg Cake Over Rice (Cơm Sườn Bì Chả)
   • Grilled / Fried Shrimp Over Rice (Cơm Tôm Nướng / Giòn)
   • Mixed Vegetable Stir Fried With Meat & Seafood Over Rice (Cơm Rau Xào Đặc Biệt)
   • Fried Rice Choice Of Beef, Chicken, Pork, or Shrimp (Cơm Chiên Bò / Gà / Heo / Tôm)
  • Beverages (Giải Khát)
   • Smoothies
   • Green Tea Smoothies
   • Thai Ice Tea (Trà Thái)
   • Fresh Squeezed Lemonade (Nước Đá Chanh)
   • Dalgona Matcha (Trà Xanh Bọt Biển)
   • Fresh Squeezed Orange Juice (Nước Cam Vắt)
   • Water Bottle
   • Soft Drinks
   • Taro / Durian / Coconut Smoothies (Sinh Tố Khoai Môn / Sầu Riêng / Dừa)
   • Fresh Coconut Juice (Nước Dừa Tươi)
   • Ice Coffee With Condensed Milk (Cafe Sữa Đá)
   • Ice Coffee Without Condensed Milk (Cafe Đen Đá)
   • Dalgona Coffee (Cafe Bọt Biển)