Sign in
Top categories
Popular dishes
Popular cities
Browse by area
Explore by state
Popular brands
Skip to content
Postmates Home

  Location and hours

  2863 Senter Road, San Jose, CA 95111
  Sunday - Monday
  03:00 PM - 11:00 PM
  Tuesday
  Closed
  Wednesday - Saturday
  03:00 PM - 11:00 PM
  Too far to deliver

  SBK Restaurant

  Asian • ¢¢
    •  More info
  2863 Senter Road, San Jose, CA 95111
  Enter your address above to see fees, and delivery + pickup estimates.
  ¢¢ • Asian • Soup • Noodles

  • Picked for you

   • Deep Fried Peeled Crab (Cua Lột Chiên Giòn)

    $40.00
   • Crispy Fried Pork Intenstines (Ruột Heo Chiên Giòn)

    $33.33
   • Chem Chép Nướng Bơ Tỏi

    $33.33
   • Fried Goat Roll (Dê Xào Lăn)

    $33.33
   • Steamed Snail with Lemongrass (C Hương Hấp Sả)

    $33.33
  • Appetizer

   • Deep Fried Tofu (dau Hũ Chiên Giòn)

    $20.00
   • Lemon Grass Tofu (dau Hũ Sả)

    $20.00
   • Deep Fried Shrimp with Papaya (Tôm Khô Củ Kiệu)

    $20.00
   • Dried Squid (Khô Mực)

    $20.00
   • Dried Shrimp and Mango Salad (Gỏi Xoài Tôm Khô)

    $26.67
   • Choke Fish Mango Salad (Gỏi Xoài Cá Sặc)

    $26.67
   • Boneless Chicken Leg Salad (Gỏi Chân Gà Rút Xương)

    $26.67
   • Shredded Chicken Salad (Gỏi Gà Xé Phay)

    $26.67
   • Chicken and Banana Salad (Gỏi Gà Bắp Chuối)

    $26.67
   • Beef Salad with Lemon (Gỏi Bò Tái Chanh)

    $26.67
   • Lotus Root Salad with Shrimp and Meat (Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt)

    $26.67
  • Eel and Frog (Lươn ếch)

   • Minced Eel in Rice Paper (Lương Bằm Xúc Bánh Tráng)

    $33.33
   • Stir-Fried Feel with Orchids (Lươn Xào LAN )

    $33.33
   • Grilled Frog Satay (Ch Nướng Sa Tế)

    $33.33
   • Stir-Fried Frog Roll (Ch Xào Lăn)

    $33.33
   • Butter Fried Frog (Ch Chiên Bo)

    $33.33
  • Shrimp (Tôm)

   • Grilled Shrimp with Salt and Pepper (Tôm Nướng Muối ớt)

    $26.67
   • Beer Steamed Shrimp (Tôm Hấp BIA)

    $26.67
   • Thai Steamed Shrimp (Tôm Hấp Thải)

    $26.67
   • Roasted Salted Shrimp (Tôm Rang Muối)

    $26.67
  • Squid (Mực)

   • Grilled Fresh Squid with Salt and Pepper (Mực Tươi Nướng Muối ớt)

    $33.33
   • Grilled Fresh Squid Satay (Mực Nướng Sa Tế)

    $33.33
   • Wasabi Grilled Fresh Squid (Mực Nướng Wasabi)

    $33.33
   • Steamed Squid with Ginger and Onion (Mực Hấp Gùng Hành)

    $33.33
   • Fried Sweet and Sour Squid (Mực Xào Chua Ngọt)

    $33.33
  • Crab (Cua)

   • Deep Fried Peeled Crab (Cua Lột Chiên Giòn)

    $40.00
  • Chicken (Gà)

   • Fried Chicken Wings with Fish Sauce (Cánh Gà Chiên Nước Mắm)

    $26.67
   • Butter Fried Chicken Wings (Cánh Gà Chiên Bơ)

    $26.67
   • Steamed Chicken with Lemon Leaves (Gà Hấp Lá Chanh)

    $33.33
   • Chicken Steamed Broccoli (Gà Hấp Cải Bẹ Xanh)

    $33.33
   • Crispy Fried Chicken Feet (Chân Gà Chiên Giòn)

    $26.67
  • Quail (Chim Cút)

   • Rotisserie Quail (Chim Cút Rô Ti - 3 Con)

    $33.33
   • Quail Fried with Onion (Chim Cút Xao Toi - 3 Con)

    $33.33
   • Grilled Quail (Chim Cút Nướng Chao - 3 Con)

    $33.33
  • From the Sea (Bờ Biển)

   • Steamed Clams with Lemongrass (Nghêu Hấp Sả)

    $26.67
   • Steamed Clams with Cinnamon (Nghêu Hấp La Quế)

    $26.67
   • Nghêu Hấp Thải (Thai Steamed Clams)

    $26.67
   • Stir Fried Clams in Sauce (Nghêu Xào Tàu Xì)

    $26.67
   • Grilled Scallops with Onion (Sò Lông Nướng Mỡ Hành)

    $33.33
   • Chem Chép Mỡ Hành

    $33.33
   • Chem Chép Nướng Bơ Tỏi

    $33.33
   • Snails Grilled in Onion (C Hương Nướng Mỡ Hành)

    $33.33
   • Sauteed Snails with Garlic Butter (C Hương Xào Bơ Tỏi)

    $33.33
   • Steamed Snail with Lemongrass (C Hương Hấp Sả)

    $33.33
   • Coconut Fried Snails (C Len Xào Dừa)

    $33.33
   • Grilled Oysters with Onions (Hàu Nướng Mỡ Hành)

    $33.33
   • Raw Oysters with Sweet and Sour Sauce (Hàu Sống Sốt Chua Ngot)

    $33.33
  • Goat Pig Intens (Del Ruột Heo)

   • Steamed Goat with Lemongrass (Dê Hấp Sả)

    $33.33
   • Fried Goat Roll (Dê Xào Lăn)

    $33.33
   • Boiled Goat Ribs (Sườn Dê Luộc)

    $33.33
   • Crispy Fried Pork Intenstines (Ruột Heo Chiên Giòn)

    $33.33
   • Stir-Fried Pork Intestines with Cabbage and Pineapple (Ruột Heo Xào Dứa Cải)

    $33.33
  • Fish (Cá)

   • Crispy Fried Fish with Ginger Sauce (Cá Chim Chiên Giòn Mắm Gừng)

    $26.67
   • Crispy Fried Egg (Cá Bống Trứng Chiên Giòn)

    $26.67
  • Rice Dishes (Com)

   • Chinese Fried Rice (Cơm Chiên Dương Châu)

    $26.67
   • Seafood Fried Rice (Cơm Chiên Hải Sản)

    $26.67
   • Mixed Fried Rice (Cơm Chiên Thập Cẩm)

    $26.67
   • Fried Rice with Salted Fish (Cơm Chiên Cá Mặn)

    $26.67
   • Fried Rice with Beef Jerky (Cơm Chiên Bò Lúc Lắc)

    $33.33
   • Braised Rice (Cơm Cháy Kho Quẹt)

    $33.33
  • Soup (Súp)

   • Crab Bamboo Shoot Soup (Súp Măng Cua)

    $26.67
   • Fish Bubble Soup (Súp Bong Bóng Cá)

    $26.67
   • Tendon Ball Soup (Súp Bộ Viên Gân Bò)

    $26.67
  • Pho Noodle Soup (Cháo Mì Phở)

   • Fish Pho Soup (Cháo Cá)

    $26.67
   • Beef Pho with Herbs (Cháo Bò Bắp Thảo)

    $26.67
   • Soft Fried Noodles Soup (Mì Xào Mềm)

    $26.67
   • Crispy Fried Noodles with Seafood Soup(Mì Xào Giòn Hải Sản)

    $26.67
   • Pan-Fried Beef Noodle Soup (Phở Áp Chảo Bò)

    $26.67
   • Pan-Fried Seafood Noodle Soup (Phở Áp Chảo Hải Sản)

    $26.67